Nye tiltak mot forsøpling av havet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen: Foto: NFD

Obligatorisk merking av teiner og ruser, opprydding av gamle blåskjellanlegg og pliktig rapportering av tapte fiskeredskap, er blant tiltakene i en ny handlingsplan mot marin forsøpling.

– Forsøpling av havet er et stort problem, og regjeringen har satt det høyt på agendaen. Fiskeridirektoratet lanserer nå en solid og konkret handlingsplan for å få bukt med problemet med marin forsøpling fra fiskeri og havbruk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Ny rapport

Hvert år havner store mengder plast og avfall i havet. En god del av dette stammer fra fiskeri, havbruk og fritidsfiske.

Fiskeridirektoratet legger i dag frem en ny handlingsplan mot marin forsøpling. Planen inneholder en rekke tiltak som skal gjennomføres de neste årene, blant annet:

  • Bedre ordninger og systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av gammelt fiskeredskap
  • Utvikling av alternative materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i fiskeriene
  • Rapporteringsplikt for tapte redskap i fritidsfiske
  • Obligatorisk eieridentifikasjon av teiner og ruser
  • Fullstendig kartlegging av eksisterende og forlatte blåskjellanlegg med mål om å få fjernet alle forlatte anlegg

– Trenger mer kunnskap

Regjeringen har siden 2014, bevilget rundt 900 millioner kroner til nasjonale og internasjonale tiltak mot marin forsøpling.

– Oppmerksomheten rundt dette har heldigvis økt de siste årene. Men vi trenger fortsatt mer kunnskap og bedre tiltak. Fiskeridirektoratets nye handlingsplan vil være et viktig bidrag, sier Ingebrigtsen.

– Fiskeri, fritidsfiske og til dels oppdrett er kilder til marin forsøpling i vår del av verden. Det blir brukt store mengder plast i både fiskeri og oppdrett, og en god del av dette havner dessverre på avveie. Dette må vi ta tak i, og Fiskeridirektoratet har derfor utarbeidet en egen handlingsplan for å redusere forsøpling fra næringene og aktivitetene vi forvalter og fører tilsyn med, sier rådgiver Hilde Sofie Berg i utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Du kan lese hele handlingsplanen her PDF - 3.78 MB

Fakta om marin forsøpling

  • Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende og svært alvorlig globalt miljøproblem. Plastavfall på avveie utgjør det største problemet, særlig fordi det brytes så langsomt ned. Dyr utsettes for store lidelser og kan dø fordi de spiser eller sitter fast i plast og annet avfall. Når plastavfallet i miljøet omsider brytes ned til små partikler, dannes mikroplast og nanoplast som kan være enda mer skadelig.
  • Fritidsfiskere bidrar til forsøpling ved tap av store mengder ruser og teiner, og bidrar til såkalt spøkelsesfiske. I 2019 ble det rapportert inn 4000 tapte fiskeredskaper.
  • Siden 2007 er det anslått at den norske fiskeflåten har sluppet ut 4000 tonn plast, mens det fra havbruksnæringen slippes ut mellom 16.000 og 29.000 tonn plastavfall i året.
  • Norge er sannsynligvis det landet som i flest år sammenhengende har drevet opprensking av tapte fiskeredskap. Fiskeridirektoratet startet dette arbeidet på 1980-tallet, og har siden den gang vært på tokt hvert år. Til sammen har de blant annet fjernet cirka 600 kilometer med garn.

Kilde: NFD