Innsidere tegner aksjer i Aker Seafoods

En rekke primærinnsidere har tegnet seg for kjøp av aksjer, i den fortrinnsrettede emisjonen i Aker Seafoods ASA.

Mange innsidere har tegnet seg for tusenvis av aksjer i emisjonen, det fremgår av en børsmelding fra Aker Seafoods ASA (AKS) i dag. Men med en tegningskurs på kroner 5,00 per aksje, er det ikke nødvendigvis snakk om de store beløpene.

Les også: Aker Seafoods henter kapital

Aksjetegninger

Selskapet opplyser at med henvisning til pågående fortrinnsrettsemisjon, som ble vedtatt av generalforsamlingen 28. august 2009, vil følgende tegninger med primærinnsidere bli gjennomført:

  • Johannes Palsson, Executive Vice President - Processing i Aker Seafoods ASA, har tirsdag 15. september tegnet seg for 3 000 aksjer i Aker Seafoods ASA. Palsson har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Fra før eier Palsson 3 000 aksjer i Aker Seafoods ASA.

  • Jan Erik Angelsen, Executive Vice President - Business Development i Aker Seafoods ASA, har tirsdag 15. september tegnet seg for 2 812 aksjer i Aker Seafoods ASA. Aksjene er kjøpt privat og gjennom selskapet Radin AS. Angelsen har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Fra før eier Angelsen 3 800 aksjer i Aker Seafoods ASA, privat og gjennom Radin AS.

  • Yngve Myhre, konsernsjef i Aker Seafoods ASA, har tirsdag 15. september tegnet seg for 15 000 aksjer i Aker Seafoods ASA. Aksjene er tegnet gjennom selskapet Rosøy AS. Myhre har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Fra før eier Myhre 17 200 aksjer Aker Seafoods ASA gjennom selskapet Rosøy AS.

  • Gunnar Aasbø, CFO i Aker Seafoods ASA har tirsdag 15. september tegnet seg for 20 000 aksjer i Aker Seafoods ASA. Aksjene er kjøpt gjennom selskapet Mobilmote AS. Aasbø har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Fra før eier Aasbø 20 400 aksjer Aker Seafoods ASA gjennom selskapet Mobilmote AS.

  • Morten Hyldborg Jensen, Executive Vice President - Sales i Aker Seafoods ASA har tirsdag 15. september tegnet seg for 1 184 aksjer i Aker Seafoods ASA. Jensen har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Fra før eier Jensen 1600 aksjer Aker Seafoods ASA. Leiv Grønnevet, Styremedlem i Aker Seafoods ASA har tirsdag 15. september tegnet seg for 3 000 aksjer i Aker Seafoods ASA. Grønnevet har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Fra før eier Grønnevet 1200 aksjer i Aker Seafoods ASA.

  • Rami Haug Khoury, Senior Vice Preseident - Business development i Aker Seafoods ASA har tirsdag 15. september tegnet seg for 1 500 aksjer i Aker Seafoods ASA. Khoury har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Fra før eier Khoury 1800 aksjer Aker Seafoods ASA.

  • Per Arne Skjerven, Senior Vice Preseident - Sales i Aker Seafoods ASA har tirsdag 15. september tegnet seg for 3 000 aksjer i Aker Seafoods ASA. Skjerven har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Fra før eier Skjerven 3400 aksjer Aker Seafoods ASA.

  • Eldar Kåre Farstad, Group contoller i Aker Seafoods ASA har tirsdag 15. september tegnet seg for 7 400 aksjer i Aker Seafoods ASA. Farstad har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Fra før eier Farstad 10 000 aksjer Aker Seafoods ASA.

  • Trond Williksen, CEO i Aker Ocean Harvest ASA har tirsdag 15. september tegnet seg for 1 184 aksjer i Aker Seafoods ASA. Williksen har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Fra før eier Williksen 1600 aksjer Aker Seafoods ASA.

Tildeling av eventuelle overtegninger fra primærinnsidere vil ble gjennomført omkring den 22 septmber 2009, og vil deretter bli annonsert, opplyser Aker Seafoods ASA i børsmeldingen.