Utreder strengere krav for utleie av fritidsfartøy

Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet

En arbeidsgruppe ledet av Sjøfartsdirektoratet, har utredet ulike tiltak som kan bidra til å øke sikkerheten til turister som leier fritidsfartøy gjennom kommersiell virksomhet i Norge.

Blant de som deltar i båtlivet i Norge, er det flere som leier båt og utstyr. Dette omfatter både nordmenn og utenlandske besøkende.

En stor del av utleievirksomheten er knyttet til fisketurisme, men folk leier båt også i andre sammenhenger. Eksempler er hytteleie der båt er inkludert, kajakkturer eller dagsturer fra campingplasser.

– Dessverre skjer det hvert eneste år alvorlige ulykker knyttet til utleie av fritidsbåt, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding, i forbindelse med presentasjon av utredningen.

Utredningen er et produkt av at regjeringen la fram stortingsmeldingen «Samhandling for betre sjøtryggleik» sommeren 2019.

Les også: Vil ha færre fritidsbåtulykker

Sjøfartsdirektoratet fikk i etterkant av denne i oppdrag å utrede om det bør stilles strengere krav til fartøy, utstyr, utleier eller fører ved utleie av fritidsfartøy.

Arbeidsgruppen har bestått av aktører fra Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Innspill er hentet fra Fiskeridirektoratet og en bred gruppe eksterne aktører. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse ut mot næringen.

Forebygge ulykker og hindre alvorlig utfall

I utredningen drøftes ulike tiltakspunkt som kan bidra til å øke sikkerheten til turister som leier fritidsfartøy i Norge.

Utredningen konkluderer blant annet med at det bør stilles strengere krav til konstruksjon, vedlikehold og merking av fartøy som skal leies ut. Dette er for å sikre en minimumsstandard på fartøy, jevnlig vedlikehold og identifisering av fartøyene.

Målet er at standarden på fartøyene ikke skal være et faremoment for de som leier fritidsfartøy, og at de som leier båt lettere kan vurdere om alt er i orden før de tar fartøyet ut.

Det er også viktig at forholdene ligger til rette for at leietager skal kunne berge seg selv om noe skulle skje. Utredningen anbefaler derfor også at utleiefartøy bør utstyres med leider, og at det alltid skal være egnet kommunikasjons– og sporingsutstyr om bord.

– Viktig med kunnskap

– Gode fartøy og hensiktsmessig utstyr er en god start for å bedre sikkerheten, men vi mener også at det er viktig med kunnskap og gode rutiner hos leietager og utleier, sier seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Petter Andre Søreng.

Det er anbefalt at alle som leier fritidsfartøy i Norge skal få formidlet et minimum av viktig sikkerhetsinformasjon før de tar båten ut.

Det anbefales også at det lages et e-læringskurs som kan bli en ressurs for utleiere som ønsker å bedre sikkerheten i sitt eget foretak.

Det anbefales i tillegg at myndighetene gjennomfører et bedre informasjon- og holdningsskapende arbeid ut mot både utleiere og leietager. Dette med bakgrunn i at undersøkelser viser at dagens regelverk ikke er godt nok kjent.

Utredningen kan leses her: Sikkerhet ved utleie av fritidsfartøy i Norge. PDF 9.60 MB