Utslipp kan ha gitt hyppigere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden

Bunnefjorden utgjør den østlige delen av Indre Oslofjord, som ligger øst for Vestfjorden og Nesodden. Foto: Chell Hill, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Tilførsel av renset avløpsvann fra en ny utslippsledning, kan ha ført til hyppigere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden innerst i Oslofjorden.

– I løpet av våren har det vært en fullstendig dypvannsfornyelse – og det kun to år siden forrige gang. Vanligvis går det opp mot fem år mellom hver dypvannsfornyelse, skriver NIVA i en pressemelding.

Mellom Nesoddtangen og Huk, går det en undersjøisk rygg med dybder rundt 50 meter. Dette utgjør en terskel som holder dypvannet i Bunnefjorden adskilt fra vannet i resten av Indre Oslofjord. Bunnefjorden er altså en såkalt terskelfjord.

– Vannet under terskeldyp tilføres bare oksygen når det kommer inn nytt dypvann. I februar var vannet under 70 meter nesten oksygenfritt. Det hadde vært dypvannsfornyelse allerede i Vestfjorden ved dette tidspunktet, så forholdene lå til rette for dypvannsfornyelse også i Bunnefjorden, forklarer NIVA-forsker André Staalstrøm.

Flykter ved lavere oksygenkonsentrasjoner

Alle høyere former for marine organismer, har minstekrav til vannets oksygenkonsentrasjon for å kunne trives. Ved for lav konsentrasjon flykter de mobile artene, som for eksempel fisk, fra området. Forekomsten av reker i fjorden er for eksempel begrenset til områder hvor oksygenkonsentrasjonen er over 1 ml/l. Torsken har større krav enn rekene.

Den 13. april ble det oppdaget at det hadde vært en fullstendig dypvannsfornyelse i Bunnefjorden, og det var oksygenrikt vann helt ned til bunn. Det går frem i toktrapportene fra miljøovervåkningen i Indre Oslofjord, som NIVA utfører på oppdrag for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord.

– Med hyppigere dypvannsfornyelser vil oksygenforholdene i Bunnefjorden bli bedre, sier Staalstrøm.

Ferskvann løfter dypvannet

I et modellarbeid fra 2017, ble det beregnet at hvis utslippet til Nordre Follo renseanlegg ble flyttet ned på dypet i Bunnefjorden, ville det gi en betydelig forbedring av oksygenforholdene i Bunnefjordens dypvann. Istedenfor oksygenfrie vannmasser i perioder på flere år, ville det kun være perioder kortere enn et år med oksygenfritt vann.

– Siden januar i år har Nordre Follo renseanlegg sluppet ut mer en 1,2 millioner m³ renset avløpsvann. Dette betyr at det i snitt har blitt sluppet ut 148 liter per sekund med ferskvann, som har positiv oppdrift. Når dette vannet stiger oppover i vannmassen fra utslippsdypet, blandes det med vannet omkring og drar også dette med seg oppover. På denne måten øker den vertikale blandingen i bassenget, sier Staalstrøm.

NIVA mener at effekten av det nye utslippet, kan ha vært tungen på vektskålen, som har gitt dypvannsfornyelse i bunnvannet etter kun to år.