Norsk Fersk Torsk får kvalitetsmerke

Illustrasjonsfoto: Tilberedt rett med torsk. Foto: Frederike Arndt / Norwegian Seafood Council

Fra i høst kan man finne kvalitetsmerket «Quality Approved Norsk Fersk Torsk®» i fiskediskene.

Kvaliteten på norsk sjømat blir nå enda tydeligere i fiskediskene.

I høst vil kundene i norske fiskedisker finne fersk torsk merket med teksten «Quality Approved Norsk Fersk Torsk®» på et spesielt utformet merke, basert på den kjente Norge-logoen. Fisk med dette merket oppfyller næringens nye kvalitetsstandard og kommer fra bedrifter som Det Norske Veritas sertifiserer for å levere fersk torsk etter denne standarden, melder Eksportutvalget for fisk (EFF).

– Fisk med dette merket har fått god behandling hele veien fra havet til disken, og dermed blir det enkelt og trygt for forbrukeren å velge kvalitet, sier kvalitetsmerkesjef Bardon Steene i EFF.

Konkurransefortrinn

Fersk torsk som bærer det nye merket, er garantert pakket samme døgn som den er fanget eller slaktet. Den er forsvarlig forvaltet, lovlig fanget og godt nedkjølt før pakking. I tillegg er den sporbar tilbake til pakkeri, pakkedato og slakte- eller fangstdato.

Ordningen med kvalitetsmerking er et resultat av Stortingemeldingen «Den blå åker» som kom i 2005. Her står det blant annet at «Formålet med initiativet er å bidra til at næringen får et konkurransefortrinn i markedene ved å sikre en differensiert, stabil og høy kvalitet ved norske sjømatprodukter». Denne meldingen om marin næringsutvikling var et av de første initiativene for kvalitetsmerking av norsk sjømat. Skrei var første produkt ut, siden har både kveite fra havbruk og reke fått på plass egne kvalitetsstandarder. Fersk torsk er altså klar i høst, og deretter kommer kvalitetsmerket ishavsrøye, ørret og saltfisk.

Gevinst for alle

Både forbrukeren, butikkene og næringen har fordeler av at fersk torsk nå får en egen kvalitetsstandard. Med dette merket kan den enkelte kunde være trygg på kvaliteten på fisken, fiskehandleren får større forutsigbarhet for leveransene - og næringen viser på denne måten at den tar arbeidet med jevn og høy kvalitet alvorlig.

Forberedt for datostempel

En annen fordel for de i fiskerinæringen som blir med i den frivillige merkeordningen i høst, er at de vil være bedre forberedt når all fisk skal datomerkes fra 1. januar 2010.

– Disse bedriftene får på plass systemer og rutiner som sannsynligvis vil være nyttig for dem når datostemplingen blir obligatorisk, sier Karin Olsen, EFFs markedssjef for hvitfisk i Norge.

Vil merke enkeltdeler

Kvalitetsmerket Norsk Fersk Torsk er individbasert, det vil si at det er hel fisk som får merkene festet til seg. Det neste steget i kvalitetsarbeidet er å lage standarder og merker for de enkelte delene av fisken, for eksempel fileter og koteletter.

– Svært mye fisk blir bearbeidet før den kommer til salgs i fiskedisken. Vi ser derfor et behov for å gjøre den norske kvaliteten synlig også på bearbeidede produkter, sier Olsen.