Endrer makrellreguleringene for 2021

Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet har økt makrellkvoten etter kvotebytter med andre land, og samtidig åpnet for større fleksibilitet ved valg av fiskeredskap.

Bakgrunnen er departementets beslutning 27. mai om å fastsette forhøyet norsk makrellkvote for 2021 til 298 299 tonn. Etter bytter med andre land, er den norske kvoten for 2021 nå på 304 648 tonn.

Les også: Tøffere linje fra Norge på makrell

– Brexit og manglende adgang til britisk sone har skapt store utfordringer for makrellflåten, men den forhøyede norske makrellkvoten for 2021 åpner for nye muligheter. Den norske kvoten for 2021 er som kjent basert på makrellens stigende sonetilhørighet i norske farvann. Jeg vil derfor oppfordre flåten til å utnytte mulighetsrommet vi nå får og fiske mest mulig av årets kvote i norske farvann, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Fordeling mellom fartøygruppene

Departementets beslutning innebærer at forhøyet kvote fordeles mellom fartøygruppene med utgangspunkt i etablerte fordelingsnøkler. For fartøy med ringnottillatelse og for trålgruppen fastsettes det en foreløpig underregulering av fartøykvotene med 30 prosent. Dette skal sikre at en viss andel av kvotene kan spares til høsten når fisket tradisjonelt foregår i norske farvann, og kan bidra til stabile leveranser av makrell til landindustrien. Det er meningen at Fiskeridirektoratet skal oppheve underreguleringen til høsten når en vurderer at fiske i internasjonalt farvann i all hovedsak er avsluttet.

– Jeg har også vurdert andre tiltak for årets makrellfiske og har besluttet å gi større redskapsfleksibilitet til fartøy med ringnottillatelse. Slike fartøy vil nå få adgang til å bruke trål i Norskehavet (utenfor grunnlinjen nord for 62 grader nord), på samme måte som fartøyene i kystfartøygruppen. Det bør også bli mer regningssvarende å fiske makrell i åpen gruppe, og jeg har derfor besluttet å øke fartøykvoten fra 10 til 25 tonn, sier Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatministeren vurderer også å gi fritak fra låssettingspåbudet i samfisket etter makrell for 2021, begrunnet i den spesielle situasjonen for årets makrellsesong, og at det er usikkert hvordan forløpet av makrellsesongen blir.