Setter Vardø på kartet i den globale kampen mot fiskerikriminalitet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø. Foto: NFD

Ved den felles analyseenheten for Fiskeridirektoratet og Kystverket som er lokalisert ved Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø blir det nå etablert et internasjonalt fartøyssporingssenter.

Senteret skal hjelpe utviklingsland i kampen mot ulovlig fiske.

– Jeg er veldig stolt over at det solide fagmiljøet på fartøyssporing i Vardø nå styrkes i sitt overvåkingsarbeid i norske havområder, i tillegg til at vi etablerer en egen del som i enda større grad enn før skal komme utviklingsland til gode. Ulovlig fiske er et stort og alvorlig globalt problem hvor alle store havnasjoner må bidra og dette er ett av våre bidrag, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Senteret blir tilknyttet regjeringens internasjonale Blue Justice satsning mot fiskerikriminalitet, som har stor tilslutning. Så langt støttes det av 36 stater fra hele verden, og regjeringen forventer en rekke nye tilslutninger utover høsten – blant annet fra Karibia.

– Senteret må utvikles i takt med utviklingslandenes behov og det vil i år bli lyst ut en ny stilling som skal, i tillegg til det øvrige miljøet ved analyseenheten, holde i den internasjonale satsningen, sier Ingebrigtsen.

Senteret vil også støtte seg på et internasjonalt fagmiljø, som støttes gjennom en rekke prosjekter under Blue Justice initiativet. Viktige partnere vil være de to FN-organisasjonene UNDP (FNs utviklingsprogram) og UNODC (FNs kontor mot narkotika og kriminalitet).