Kystverket registrerer navigasjonsinstallasjoner

Kystverket Rederi har i sommer og høst jobbet med å samle inn og registrere data om navigasjonsinstallasjoner.

I Nordland er det M/S Trænen som har utført arbeidet på oppdrag fra regionen og med Ernst-Kåre Jacobsen som prosjektleder. Med på laget er også Leif Andersen fra rederiet, som tidligere har gjennomført lignende prosjekt i sør. Kystverket har lenge vært i sving med selve posisjoneringsarbeidet i felten, melder Kystverket.

– Krevende

Kystverket samler inn og registrerer data om navigasjonsinstallasjoner. Foto: KystverketKystverket samler inn og registrerer data om navigasjonsinstallasjoner. Foto: Kystverket

– Dette er en krevende oppgave, hvor ytre påvirkninger som vær og vind gjør arbeidene utfordrende, forteller Andersen.

Det er store krav som stilles, de må behandle sårbar teknologi og være 100 prosent nøyaktige. I tillegg må de ha kunnskap om nautikk, byggkunnskap og databehandling. Men arbeidet har gått strålende.

– Personellet på Trænen har mestret dette på en utmerket måte. Det har vært en fornøyelse å oppleve den entusiasmen og iveren alle har vist, sier Leif Andersen.

FDV

Kystverkets database for Forvaltning, drift og vedlikehold, FDV, inneholder vesentlige feil og mangler. I databasen er det for eksempel registrert bare ca 100 stenger i Nordland. Det riktige antallet er nærmere 5000.

Målet er at hver navigasjonsinstallasjon skal ha en oppmålt posisjon, bygginformasjon og vurdering av tilstandsgrad. Alt dette blir nå registrert, opplyser Kystverket.

Full oversikt

– Hensikten er å få total oversikt over alle nautiske objekter. Først da kan Kystverket dra betydelig nytte av FDV-systemet. Prosessene fra planlegging til utføring og så avsluttet arbeidsordre vil nå kunne registreres og følges i ett system, og de vil være tilgjengelig for alle internt i Kystverket via FDV’en, forteller Andersen.

Med total oversikt over alle nautiske objekter og tilstanden på disse, vil det bli enkelt å planlegge senere arbeider på disse. God planlegging vil være økonomisk besparende for oppdragsgiver. Det vil også være mye enklere for den som utfører et arbeid, når planleggingen er godt dokumentert med de krav som stilles.

Kvalitetssjekk

Det er tidligere samlet inn data fra ca. 5000 nautiske objekter i Nordland, og i år er 1500 nye registrert. Nå gjenstår kun ca 500 objekter lengst sør i Nordland. Materialet som mannskapet på Trænen har samla, blir etterbehandlet og kvalitetssikret av Leif Andersen. Han registrerer avvik og retter eventuelle feil, deler ut sjømerkenummer, navn og legger inn foto. Målet er å få dataene enda mer korrekte enn Sjøkartverkets database på nautiske objekter.

– Det er lagt ned en stor jobb av mannskapet på Trænen, FFM og Leif Andersen fra KV SØ. Alle fortjener skryt over innsatsen, sier en stolt rederisjef Sven Martin Tønnesen.

I slutten av august var Leif Andersen i Ålesund for å lære opp mannskapet på M/S Oljevern 04, som skal gjøre tilsvarende jobb i Midt-Norge nå i høst, opplyser Kystverket.