Aker BioMarine låner fra hovedeier

Bioteknologiselskapet Aker BioMarine låner inntil 90 millioner kroner fra av selskapets majoritetseier Aker ASA.

Det opplyser selskapet i en børsmelding i dag.

Av lånets totalramme, er det i første omgang mulig å trekke på inntil 50 millioner kroner. Ytterligere inntil 40 millioner kroner vil være tilgjengelig etter at Aker BioMarine har lagt frem og fått Aker ASA til å godkjenne en helhetlig refinansieringsplan. Det nye lånet blir sikret med pant i vesentlige eiendeler.

– Aker BioMarine opplever stor og økende etterspørsel etter kosttilskuddet Superba(TM) Krill og fôringrediensen Qrill(TM) i internasjonale markeder. I løpet av høsten vil vi få avklart viktige kommersielle forhold som påvirker hvilken kapitalstruktur selskapet kan og bør ha fremover, sier konsernsjef Hallvard Muri i Aker BioMarine.

Lånet er etablert på markedsmessige vilkår. Aker BioMarine betaler en fast rente på 7,35% p.a., som er beregnet ut fra 6 måneders NIBOR pluss en margin på 500 basispunkter. Lånet inklusive renter forfaller til betaling den 15. mai 2010.

– Vi er i gang med arbeidet for å finne en løsning som styrker Aker BioMarines balanse. Situasjonen er drøftet med
selskapets største eier. For Aker ASA er det utelukket å gå inn med ytterligere egenkapital uten at det foreligger en helhetlig løsning som kan være akseptabel for aksjonærer og obligasjonseiere. Vi vil komme med mer informasjon så snart det er noe konkret å melde, sier Muri.