Arrangerer fagdag om marine ressurser

Maring Forum og RUBIN går sammen om å arrangere en FagDag om utnyttelse av nye marine ressurser.

Maring Forum og RUBIN går igjen sammen om å arrangere en ny FagDag 17. November på SAS Radisson Gardermoen. FagDagen er blitt kjent som et kompetansehevende møtested for bransjefolk i den marine ingrediensnæringen, opplyser Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). FHL Maring er en sektorgruppe i FHL, for den biomarine ingrediensindustrien.

Uutnyttede marine ressurser

– I år ønsker vi å fokusere på lite utnyttete marine ressurser som finnes i de norske farvann, uttaler arrangørene.

– Generelt hevdes det at marine råvarer er mangelvare, ikke bærekraftig beskattet og for dyre. Det mest dramatiske skiftet har vi sett i designet av laksefôr som nå inneholder en betydelig andel av vegetabilske ingredienser. Pågående forskning (Veterinærinstituttet, WHO, Norges Veterinærhøyskole, Aquaculture Protein Center) stiller spørsmål om de nye ingrediensene gjør fisken syk. Det er altså all grunn til å kvalitetssikre påstanden om at Norge ikke har nok (bærekraftige) marine ingrediensressurser, heter det videre.

LUR

LUR eller ”lite utnyttede ressurser” er en referanse til norske marine ressurser som pr. i dag ikke er kommersielt utnyttet, men som av ulike årsaker oppfattes som interessante råvarer for mat eller videre prosessering og anvendelse, til nye fôrblandinger, kosttilskudd eller andre produkter. Vi ønsker å stille spørsmålet om det vil være lurt (!) å intensivere forskningen på dette råstoffgrunnlaget slik at verdiene kan synliggjøres og dermed resultere i at vi tar bedre vare på ressursene.

FagDagen skal belyse:

  • Uutnyttete marine ressursene som i teorien kan/bør benyttes til videreforedling. LUR- skal fortelle hvor langt disse prosjektene er kommet.
  • Bedriftscase skal gi forsamlingen innsikt i kommersialiseringen av en hittil uutnyttete norske marine ressurser. Case: C ALANUS as, Tromsø.Speakers Corner med VitaePro med opplevde paradokser i regelverket.
  • Fôr siden skal fortelle om hvor den står mht. å ta i bruk nye, norske marine ingredienser som alternativ til dagens fôrdesign.
  • I tillegg vil vi fokusere på den nye Biproduktforordning og Rubins og Maring Forums agenda.
  • FagDagen avslutter med et innlegg om drahjelp fra Innovasjon Norge.