Arrangerer Reguleringsmøte i Bergen

Fiskeridirektoratet arrangerer Reguleringsmøte i Bergen 26 og 27 november 2009.

Reguleringsmøtet skal ivareta alle offentlige og private institusjoner og organisasjoner sine behov og ønsker for å komme med innspill til fiskerireguleringer. Høringsmøtet er således en viktig arena for Fiskeridirektøren til å drøfte sine forslag til reguleringer, melder Fiskeridirektoratet.

– Alle offentlige og private institusjoner, hvis særlige interesser berøres, inviteres til å delta, opplyser Fiskeridirektoratet.

Saklisten legges ut på Fiskeridirektoratets nettside i løpet av september, og Fiskeridirektoratet vil utarbeide saksdokumenter før møtet. Dokumentene kan påregnes å være tilgjengelig ca en uke før møtet.

Referatet legges til grunn for videre arbeid

Det vil bli skrevet referat fra møtet, og innspill som fremkommer i forbindelse med møtet vil bli lagt til grunn i fiskeriforvaltningens videre behandling av de aktuelle sakene.

Dersom det er innspill eller forslag til saker som ønskes behandlet i møtet, må disse sendes Fiskeridirektoratet innen 13. november per e-post eller per post.