Kartlegger havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen

Uer og oktokoraller på død Lophelia. Foto: MAREANO

MAREANO skal i høst fortsette arbeidet med å kartlegge havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen.

Fredag 18. september starter høsttoktet til MAREANO med ”G.O. Sars” utenfor Lofoten og Vesterålen og på Eggakanten, melder Havforskningsinstituttet.

3000 meters dyp

Først skal områder på Eggakanten undersøkes med prøvetaking og video, deretter står de dype delene av Nordland VII for tur. Der går bunnen ned til 3000 meters dyp, det vil være det dypeste området som er undersøkt av MAREANO.

For hver meter videoutstyret senkes nedover i dypet, øker kravet til hva det må tåle. Den spesialbygde videoriggen (campod) med høykvalitet kamera og sterkt lys må tåle både høyt trykk, saltvann og temperaturer under frysepunktet for å klare oppgavene på bunnen. For å få videosignaler og strøm til utstyr på store dyp har Havforskningsinstituttet skaffet en ny og lett fiberoptisk kabel.

Kart

Tidligere i år er nye habunnsområder på Eggakanten kartlagt nøye ved hjelp av multistråle-ekkolodd som gir nøyaktige kart som hjelper forskerne med å plukke ut de områdene som bør undersøkes nærmere med video og prøvetaking. Områdene i Nordland VII er kartlagt med slikt ekkolodd tidligere. Det er Statens kartverk sjø (SKS) som står for denne delen av kartleggingen. På toktet som starter nå, deltar forskere fra Havforskningsinstituttet og NGU, i tillegg til gjesteforskere fra andre institusjoner.

Kartlegger naturtype

På MAREANO-toktene er mange kilometer havbunn filmet, det er oppdaget ukjente arter, og senere analyser av opptakene har bidratt til naturtypekartlegging av bunnen. I tillegg blir det også tatt prøver fra bunnen som blir analysert etter toktet.