Oljevernøvelse ved Bergen

Mange aktører var i sving under Øvelse Bergen 2009. Foto: Kystverket

Det ble høstet nyttige erfaringer fra oljevernøvelsen, Øvelse Bergen 2009, som ble gjennomført 16. september, med Kystverket arrangør.

– En vellykket øvelse som ga gode erfaringer, oppsummerer Arvid Hugo Kråkenes ved Kystverket, på Kystverkets nettside.

Øvelse Bergen var i utgangspunket tenk som en stor fullskalaøvelse, med staber og materiell i alle ledd. På grunn av aksjonene etter ”Full City” i juli/august ble øvelsen redusert til en ren materiell øvelse.

Øvelse Bergen 2009 hadde deltagelse fra StatoilHydro Mongstad, StatoilHydro Stureterminalen, Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), Kystvakten, IUA Bergen region, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Sistnevnte var arrangør for øvelsen.

Øvelse Bergen 2009. KV «Ålesund» ved "havaristen" MT «Xantia» under Øvelse Bergen 2009. Foto: KystverketØvelse Bergen 2009. KV «Ålesund» ved "havaristen" MT «Xantia» under Øvelse Bergen 2009. Foto: Kystverket

«Grunnstøting»

Øvelsesobjektet var tankskipet MT ”Xantia” på 17000 dødvekttonn. Fartøyet tilhører Utkilen AS. Skipet var simulert lastet med 9000 kubikkmeter residue (tung olje som brukes til koksproduksjon) og 8000 diesel, pluss 500 kubikkmeter bunkers og litt diesel.

Scenarioet var lagt opp med grunnstøting av MT ”Xantia” på Låge Islendingen utenfor Mongstad-raffineriet. Momentanutslippet var 200 kubikkmeter recidue og 100 kubikkmeter IF-380 (olje).

StatoilHydro Mongstad iverksatte tiltak, på vegne av staten ved Kystverket. De fikk bistand fra de andre deltakerne underveis, og StatoilHydro Mongstad ledet resursene på en utmerket måte.

Øvelse Bergen 2009. Loshelikopteret bidro med å løfte nødlosseutstyr om bord. Foto: KystverketØvelse Bergen 2009. Loshelikopteret bidro med å løfte nødlosseutstyr om bord. Foto: Kystverket

Nødlosseoperasjon

Parallelt med oljevernøvelsen gjennomførte Kystverket, sammen med Sjøfartsdirektoratet en nødlosseoperasjon av "havaristen". Utstyret som var i bruk var en av nødlossepakke for bunkersolje.

Utstyret ble løftet ut på "havaristen" av loshelikopteret til Lufttransport. og hvor nødlossemanskaper fra Bukser og Berging, sammen med Sjøfartsdirektorartet, tok imot utstyret og opererte det ute på "havaristen". Hele nødlosseoperasjonen ble styrt fra kystvaktskipet KV ”Ålesund”. Der hadde Kystverkets Kjetil Aasebø sin første nødlosselederjobb.

– Vellykket

– Alt i alt var det en vellykket øvelse. Noen svakheter på utstyr ble avdekket, men det vare mest positive opplevelser. Mange nye mennesker i beredskapen fikk sin ilddåp i denne øvelsen, og de tok med seg mye god erfaring i det videre arbeidet, sier Arvid Hugo Kråkenes, stasjonsleder ved bergenskontoret til Kystverkets beredskapsavdeling.