Her er foredragene fra Pelagiske dager 2009

Fikk du ikke med deg Pelagiske dager 2009 i Bergen, så fortvil ikke. Foredragene kan nå lastes ned fra Fisk.no som filer i PDF-format.

Pelagiske dager 2009 ble arrangert i Bergen 9. - 10. september 2009 med Eksportutvalget for fisk (EFF), Nordea Bank ASA, Norges Sildesalgslag og FHL - Pelagisk forum som arrangører.

– Alle spiser sild i Nigeria, og pelagisk sektor har kommet godt ut av finanskrisen er to av de tingene man fikk høre under pelagiske dager i Bergen 9 og 10 september.

– Silda, makrellen og lodda har gått ut, lagrene i Norge er tomme og man har i all hovedsak fått betalt for varene. Nå i begynnelsen av en ny spennende sesong med store kvoter, så er det optimisme å spore i pelagisk næring.

– Finanskrisen som sådan ser ut til å være over, selv om store markeder som Russland og Ukraina vil trenge en del tid til å komme seg opp igjen, så har Norge økt sine markedsandeler i disse markedene gjennom krisen. Og selv om kronekursen nok kommer til å styrke seg framover, så er det ingen åpenbart store mørke skyer i horisonten for næringen, refererer Eksportutvalget for fisk fra dagene.

Les også: Pelagiske dager 2009

Her er oversikt over foredragene (Oppdatering 2019: Ikke lenger tilgjengelig for nedlasting fra Sjømatrådet)

Del 1: Tilførsel, vareflyt og valuta PDF
1.
Hva kan havet gi oss av sild, makrell og lodde de neste 12 måneder?
Jens Christian Holst, Havforskningsinstituttet
694 KB
2.
Global vareflyt sild
Kristin Lien, Eksportutvalget for fisk
497 KB
3.
Er kronefesten over?
Katrine Boye, Makroanalytiker Nordea Markets
457 KB
4.
Silda går ut, men kommer pengene inn?
Therese Langdal, GIEK
698 KB

Del 2:

Marked I
5.
Russland: pelagisk sektor - en vinner i krisetider?
Julia Seljeseth, Eksportutvalget for fisk
1.7 MB
6.
Markedsutsikter i et kriserammet Ukraina
Christen Mordal, CA MORDAL Consulting
414 KB
7.
Inspirert av pelagisk på menyen
Hanne Frosta, På Høyden Spisested i Bergen
-
8.
Nigeria – vårt store fremtidige sildemarked?
Øyvind Edman Mikalsen, konsulent
1.7 MB
9.
Markedsstrategier for eksisterende og nye markeder
Ingelill Jacobsen, Eksportutvalget for fisk
955 KB

Del 3:

Marked II
10.
Global vareflyt makrell og lodde
Kristin Lien, Eksportutvalget for fisk
666 KB
11.
Japan; siste nytt for lodde og makrell
Hans Petter Næs, Eksportutvalget for fisk
2.5 MB
12.
Asian Herring Market Prospects: A New Perspective
John Ward, President PROMAR Japan
1.8 MB
13.
Kan Tyrkia bli vårt neste store pelagiske marked?
Christen A. Mordal, CA MORDAL Consulting
1.2 MB
14.
Krav om fangstsertifikater fra EU
Øyvind Harald Bolstad, Sildelaget
552 KB

Del 4:

Prosjekter i pelagisk sektor
15.
Økt lønnsomhet i pelagisk industri gjennom
industristyrte forskningsprosesser
Sigurd Teige, Styringsgruppen i regi av FHF
for økt lønnsomhet i pelagisk sektor
1.6 MB
16.
For pelagisk sektor er Nofima helt genial
Nofima er nøkkelen til morgendagens løsninger
Trond Mork Pedersen, direktør i NOFIMA Ingrediens
-