Ønsker ikke aksjon mot makrellfiskere

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening stiller seg ikke bak en mulig aksjon mot norske båter som leverer makrell til UK.

Norske fiskere skal ha hevdet at det angivelig skjer uryddige forhold på enkelte anlegg i UK ved leveranser av makrell. Det er alvorlig dersom slike uryddige forhold gjør konkurrentene i stand til å betale mer for fisken, og samtidig selge den rimeligere i markedet enn det norsk industri kan.

På denne bakgrunn ble det for kort tid siden foreslått fra produsenthold at det kunne bli reagert mot norske båter som tross uryddige forhold, leverte makrell til UK.

– Men industrien i Norge ønsket ikke dette, og det ble erklært at ingen aksjon skulle iverksettes, opplyser Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) på sin nettside.

Ønsker økt kontroll

I stedet ønsket industrien økt kontroll av landinger av makrell i utlandet, for å sikre like konkurransevilkår. Norges Sildesalgslag ble oppfordret til å nytte sine kontrollører i dette arbeidet.

– For ordens skyld kan det opplyses at FHL ikke har stilt seg bak en mulig aksjon. I tillegg har vi kontaktet bedrifter langsetter kysten som alle kategorisk avkrefter at det pågår eller har pågått noen aksjon, opplyser FHL.

Informasjon om dette har FHL videreformidlet til ledelsen i Norges Sildesalgslag, som gjentatte ganger har kontaktet FHL i sakens anledning.

Vil ha felles rutiner

Videre påpeker FHL at det er et gammelt krav fra industrien og FHL at det etableres samme rutiner for landingskontroll i utlandet som i Norge. I arbeidet for å få dette gjennomført har FHL et nært samarbeid med Fiskeridirektoratet og med Fiskeri- og kystdepartementet.

FHL kontaktet derfor Fiskeridirektør Liv Holmefjord og tok opp spørsmålet om kontroller i UK. Fiskeridirektøren opplyste at det er kontakt med skotske myndigheter i saken, og at et møte pågikk den dagen, (18. september 2009).

FHL har fått opplyst at også Norges Sildesalgslag har kontaktet Fiskeridirektøren i sakens anledning.

– FHL gir høy prioritet for det internasjonale arbeidet med å sikre like rammevilkår, for industrien og for fiskerne i pelagisk sektor, uttaler FHL.