Grensekontrollen stoppet 150 kilo torsk

Findus har av Mattilsynet fått stanset import av et parti på 150 kilo torsk med Sandefjords-smør, da grensekontrollen mener at smøret ikke er produsert på en betryggende måte.

På grunn av helsefare er store mengder mat kastet eller nektet importert i år, skriver NRK, som tallfester dette til over to hundre tonn.

I begynnelsen av september stoppet Mattilsynet et parti på 150 kilo torsk med Sandefjordssmør.

Torskefiletene var pakket sammen med smør som ikke var behandlet på en måte som Mattilsynet kan akseptere. Derfor mener de at både smøret og fisken kan være helsefarlig, opplyser NRK.

– Det kan ikke dokumenteres at produksjonen har tilfredsstilt kravene vi har til slik produksjon, sier leder for grensekontrollen på Oslo havn, Annette Haugane til NRK.

Findus har egen fabrikk i Thailand, og leverer hvert år over 3.000 tonn fiskevarer og skalldyr til EU og Norge.

Findus har klaget på Mattilsynets importstans, men vil ikke kommentere saken overfor NRK, blir det opplyst fra NRK.