Fiskets gang uke 38 i 2009

Norges Sildesalgslag melder at fangstkapasiteten i pelagisk sektor, forflytter seg fra makrell i sør til sild i nord.

Makrell

Uken begynte godt med sesongens beste døgn på mandag, med 8.577 tonn. Videre utover til fredag var fisket fortsatt godt, med 4.400 tonn til 7.000 tonn per dag, mens det i helgen var dårlig vær og minkende deltakelse. Totalt ble det innmeldt 33.000 tonn, noe som gjør dette til sesongens beste uke hittil, opplyser salgsleder Magne Fagerland i Norges Sildesalgslag, på Sildelagets nettside.

Fisket har foregått over et stort område fra Oseberg og sør og vestover mot Shetland, uten at flåten har funnet større fisk.

Snittvekta siste uka var 430 gram, varierende fra 373 gram til 512 gram. Selv om enkelte fangster inneholdt relativt stor fisk, ble høyeste pris kun kr 9,88. Laveste pris var kr 4,55. Og snittprisen for uken ble kr 7,48 opplyser Fagerland.

Fisken var mindre de siste dagene, og fredag var snittvekten nede på 423 gram, og snittprisen kun kr 6,70. Dette kan være grunnen til at en del av flåten forflyttet seg fra makrell til sild, tror Fagerland. Det står igjen ca 114.000 tonn av kvoten, noe som er bare 20.000 tonn mer enn på samme tid i fjor, selv om årets kvote er ca 70.000 tonn større.

NVG-sild

Fisket på norsk vårgytende sild i nord, tok seg godt opp gjennom uken. Deltakelsen har økt og fangstforholdene har bedret seg, med fangster på opptil 1.200 tonn (på to kast). Fisket foregikk hovedsakelig ca 120 nautiske mil NV av Torsvåg. Det var også registrert en fangst av sild lengre sør mot Andenes, mens utenlandske fartøy hadde fangst lengre nord-vest i internasjonalt farvann/Svalbardsonen.

Søndag ble sesongens beste døgn så langt, med 6.000 tonn, og ukekvantumet ble på 24.000 tonn.

Snittvekten for uken ble 277 gram, og snittprisen kr 2,74, en liten økning fra uken før.

En fangst på 930 tonn ble omsatt til Danmark, til pris kr 3,50 for partiet med snittvekt på 306 gram. Høyeste pris til norske anlegg var kr 3,06 for fangst med samme snittvekt.

Både kystflåten og ringnotflåten deltar og har den siste uken fisket henholdsvis 5.000 tonn og 16.000 tonn, mens det er omsatt 3.000 tonn fra utenlandske fartøy. Kystflåten har fisket en del av sitt kvantum på strekningen fra Lofoten til Møre, hvorav ca 1.000 tonn er levert m/o.

Nordsjøsild

Det ble innmeldt 20 fangster med 1.100 tonn nordsjøsild, hovedsakelig låssatt. Snittvekten var 298 gram, og snittprisen ble kr 3,28. To fangster ble omsatt til danske kjøpere, og til pris kr 3,50 og kr 3,30. Av totalkvoten på 53.400 tonn, står det igjen 18.400 tonn, hvorav ringnot har igjen 12.500 tonn av totalt 38.900 tonn, kyst 3.400 tonn av 9.500 tonn, og trål 2.500 tonn av 3.600 tonn.

Kystbrisling

Det er den siste uken innmeldt 8 fangster med 151 tonn kystbrisling fra Hardangerfjorden.

Kolmule/Øyepål

Det ble innmeldt 10 fangster med 3.135 tonn øyepål, hvorav en fangst med innblanding av 55 tonn med kolmule. Hovedsakelig ble fangstene omsatt på leveringsavtaler, opplyser Fagerland i Norges Sildesalgslag.