Maritime studier mer populære enn før

De maritime studiene ved Høgskolen i Ålesund har aldri vært mer populære enn nå. Studiene har nå fire ganger så mange søkere enn tidligere år.

– I løpet av en periode på tre år har søkermassen steget fra 30 til 110 primærsøkere, sier Harald Eide, studieleder ved nautikkstudiene, til TV Sunnmøre. - Dette har ført til at høgskolen har fått tre ganger så mange søkere som det er plass til studenter. Og dermed får vi inn de som er mest motiverte og de med best bakgrunnkunnskap. Kvaliteten blir da bedre, siden vi kan hente studenter fra den øverste tredjedelen av søkermassen, skriver Høgskolen i Ålesund på sin nettside.

Rekrutteringskampanje

Eide forteller videre at grunnene til økningen er at Rederiforbundet har drevet en effektiv rekrutteringskampanje, som har blitt gjentatt over flere år. I tillegg er sjøfart, og da særlig offshoredelen av dette, veldig synlig på Sunnmørskysten.

Fagbrev som matros

Det er nå også mulig å komme inn på de maritime studiene med fagbrev som matros. Gjennom Y-veien kan søkere med matrosbakgrunn ta en treårig bachelorgrad, i motsetning til å ta fagskoleutdanning, som de har gjort tidligere.

– Dette vil også føre til en bedring av kvaliteten på studiet, da dette er studenter med bakgrunn fra sjøen. Så den økningen tar vi imot med glede, avslutter Eide.