Mot brudd i prisforhandlingene?

Det kan gå mot et brudd i prisforhandlingene mellom Norges Råfisklag og FHL, spår flere som NRK har snakket med.

I dag møtes Norges Råfisklag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) til prisforhandlinger. Uenigheten er stor og mange spår brudd i forhandlingene om ny minstepris, melder NRK Nordland.

Bakteppet for forhandlingene i dag, er at fiskekjøperne taper penger fordi de har kjøpt for dyrt fra fiskerne.

– Dette har vært et problem over tid at industrien har brukt store summer på å betale overpris. Om de da angriper minsteprisen så synes jeg de har seg selv å takke, sier Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag, til NRK.

– I vinter så opplevde vi at minsteprisen ble høyere enn markedsprisen. Det har ført til at fiskeindustrien har blitt påført et svært betydelig tap. Vi må for alt det er verdt unngå å gjøre den samme feilen på nytt igjen, sier Geir Ove Ystmark, direktør for næringsutvikling i FHL, til NRK.

– Jeg tror at klokskap skal få oss ut av denne situasjonen og da må vi ta innover oss at vi regulerer ikke markedsprisene i verden med minsteprisfastsettelsen i Norge, sier Ystmark.