«Johan Hjort» nektes adgang til russisk sone

Forskningsfartøyet «Johan Hjort». Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttets forskningsfartøy «Johan Hjort» nektes adgang til russisk sone. Dermed blir det umulig å fullføre de pågående økosystemundersøkelsene slik som vedtatt.

Russiske myndigheter gir ikke forskningsfartøyet ”Johan Hjort” adgang til russisk sone. Dermed er det ikke mulig å gjennomføre den pågående økosystemundersøkelsen slik Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen har vedtatt, melder Havforskningsinstituttet i dag.

– Vi beklager avslaget som medfører at økosystemundersøkelsene i Barentshavet ikke kan gjennomføres slik som planlagt og vedtatt i Den blandede norsk–russiske fiskerikommisjonen. Det er ikke gitt noen begrunnelse for avslaget, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund.

Les også: Økosystemtokt i Barentshavet

Justerer planene

Russisk sone dekkes nå av kun et russisk fartøy, og forskningsinnsatsen i denne delen av Barentshavet er mindre enn planlagt. I samarbeid med russiske forskere er det gjort justeringer for å minske skadevirkningene av at norsk forskningsfartøy ikke får tilgang som planlagt til russisk sone.

Økosystemtoktet i Barentshavet er Havforskningsinstituttets største enkelttokt og dekker hele Barentshavet fra kysten av Troms og Finnmark til iskanten nord av Svalbard. Toktet gjennomføres tre ganger i året, i februar–mars, i mai–juni og i august–september, i samarbeid med forskere fra det russiske havforskningsinstituttet PINRO.

Havforskningsinstituttet bidrar med forskningsfartøyene ”G.O.Sars”, ”Johan Hjort” og ”Jan Mayen” som til sammen bruker 77 toktdager. PINRO deltar med forskningsfartøyet ”Vilnus” og 55 toktdager.