Vil øke uttaket av torsk med 20 prosent

Norges Fiskarlag mener at den nordøst-arktiske torskebestanden er solid, og at uttaket kan økes vesentlig.

Relatert sak


Landsstyret i Norges Fiskarlag mener at den nordøst-arktiske bestanden av torsk nå er i en solid forfatning, og at det derfor kan være grunnlag for å kunne ta ut mer enn forvaltningsregelen, melder Fiskarlaget på sin nettside.

Norges Fiskarlag går etter en totalvurdering av situasjonen, inn for å øke uttaket med 20 prosent, og anbefaler således at kvoten av nordøst arktisk torsk fastsettes til 630.000 tonn for 2010.