MS Grinna blir tysk

Kystverkets fartløy MS Grinna er nå solgt til Tyskland, etter nesten 30 år i kystens tjeneste.

MS Grinna som ble bygget i 1980, har avslutta sin jobb for Kystverket. Etter nesten 30 år i kystens tjeneste, er fartøyet nå solgt til Tyskland, melder Kystverket.

MS Grinna til kai ved Kystverket Midt-Norge, før avgang mot Tyskland. Foto: KystverketMS Grinna til kai ved Kystverket Midt-Norge, før avgang mot Tyskland. Foto: KystverketGrinna har inngått i Kystverkets fartøypark som utfører større og mindre oppgaver av nyinstallasjon, vedlikehold og tilsyn av navigasjonsinstallasjoner langs norskekysten året rundt.

Da den fortsatt var i tjeneste, hadde den to mannskapslag på åtte som gikk i turnus ombord. De jobbet spesielt med bygging av tyngre betongsøyler, fem- og trebeininger, og enkle stenger med merke og lys. Den siste tiden jobbet de også med hurtigbåtmerking. ”Grinna” var det første fartøy med fast elektriker om bord, så mange mil med sjøkabel er blitt lagt derfra. Den dekket strekningen fra Stadt til Ånasira, og var enkelte sommermåneder til Nordland, Troms og Finnmark for reetablering av merkestenger.

– En utrolig fin arbeidsplass, forteller tidligere skipsfører på Grinna, Palmar Knardal.

Grinna har lagt i opplag siden oktober 2007. Kystverkveteranen fikk tyske hender på roret lørdag 19. september, og er nå på vei til nye oppgaver på kontinentet.

Gammelt materiell

I dag har Kystverket en fartøypark på ti, pluss to mindre hjelpefartøy. Ett nytt hjelpefartøy er under bygging. Kystverket Rederi har en plan for drift og vedlikehold av fartøyene. Utfordringen ligger i at alderen på fartøyene etter hvert er så høy, at uforutsette feil og mangler oppstår ofte: utslitte motorer og borerigger, og forholdsvis store skrogskader.

– Snittalderen på Kystverkets fartøyer er 32 år. Det merkes, forteller Kurt-Ivar Gram Franck, teknisk sjef i Kystverket Rederi.

Verkstedoppholdene blir stadig lengre og dyrere, forteller han. Og siden reservedeler til så gamle fartøy ikke er lagervare lengre, blir kostnadene til reservedeler store.

– Det ble nesten komisk for litt siden, når en av båtene våre stod på verksted med trøbbel med propellanlegget. Verkstedet hadde behov for reparatørekspert fra leverandøren, og tok kontakt med Finland. Leverandøren hadde ikke reisereparatør som var født før propellanlegget var levert, humrer Gram Franck. Heldigvis greide leverandøren å få tak i to eldre reisereparatører som reiste til Norge på honnørbillett; og kunne konstatere at propellanlegget var utslitt.

Plan for fornying

Andre statlige etater har gjennomgått fartøyfornying de siste årene. Det samme har svensk og dansk søsteretat. Kystverket har utarbeidet en plan som tar sikte på fornying av Kystverkets fartøypark. Rapporten ble overlevert Fiskeri- og kystdepartementet 20.12.2007.