Råfisklaget fastsatte nye minstepriser

Norges Råfisklag har nå ensidig fastsatt nye minstepriser, etter at det tidligere i dag ble brudd i forhandlingene mellom fiskersiden og kjøpersiden.

Norges Råfisklag og fiskeindustrien klarte under dagens drøftelser ikke å komme til enighet om nye minstepriser for resten av 2009.

– Fiskersiden gikk langt i å komme kjøpersiden i møte, uten at dette førte fram, uttaler Råfisklaget i en pressemelding i kveld.

Fiskeindustrien ved Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), brøt derfor forhandlingene. Industrien ønsket heller ikke å ta en pause i forhandlingene, etter et siste forsøk fra Råfisklaget om å holde dialogen i gang, opplyser Råfisklaget.

Adm. direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag sier seg svært skuffet over at partene ikke klarte å komme til enighet.

Etter en turbulent vintersesong med betydelige omsetnings- og markedsutfordringer, kombinert med store utfordringer i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen, ble partene både i mars og så sent som i juni 2009 enige om nye og reduserte minstepriser. Både sjø- og landsiden har måttet takle og ta inn over seg fallende priser og store tap. I løpet av et års tid har fiskerne et fall i minsteprisene for torsk på mer enn 30 prosent.

Les også: Brudd i prisforhandlingene

Nye minstepriser for torsk

Norges Råfisklag har fastsatt nye minstepriser slik:

Art/størrelse: Ny pris pr kg: Endring fra gjeldende pris:

Torsk over 5,0 kg

kr 17,00

( - kr 1,00 )
Torsk over 2,5 kg kr 14,50 ( - kr 0,75 )
Torsk 1,0-2,5 kg kr 12,50 ( - kr 0,25 )
Torsk under 1,0 kg kr 9,25 ( - kr 0,75 )

Øvrige fiskeslag

Minsteprisene for hyse og sei videreføres. Øvrige endringer i kroner pr. kg: Minsteprisene for steinbit ned 2,00, stor og mellomstor brosme ned 0,50, uer ned 0,50, stor kvitlange og stor blålange ned 0,50, rødspette ned 1,00 og den minste lyren ned 1,00.

Råfisklaget viser forøvrig til den komplette minsteprislisten og rundskrivet som vil bli lagt ut på rafisklaget.no.

Gjeldende fra 28.09.2009

De nye minsteprisene vil gjelde fra og med mandag 28. september 2009 og inntil videre, men ikke ut over 13. desember 2009.