Gullfisk ønsker seg til Sortland

Sortland: Gullfisk AS ønsker å etablere et sildemottak til 50 millioner kroner i Sortland Havn.

– Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å øke produksjonen. Det er for vanskelig å få til det i Sigerfjord alene. Skal vi håndtere de båtstørrelsene som er i dag, må vi utvide kapasiteten, sier daglig leder Frank Gullvik i Gullfisk AS til Bladet Vesterålen.

Gullvik ser flere fordeler med et anlegg i Sortland havn:

– Det vil bety at vi kan rendyrke salting og lagring på tønner i Sigerfjord, mens filetering og frysing kan foregå på Sortland, forklarer Gullvik til avisa.

Gullfisk sier at målet er å ha det nye mottaket på plass til sildesesongen neste høst. Men de trenger mer aksjekapital, og har invitert Sortland havn til å gå inn med aksjekapital.

Investeringsbehovet ligger på rundt 50 millioner kroner, inkludert kjøp av lokaler nord i havna, skriver avisa.

Gullfisk AS eies av Svein Vollen, Håkon Gullvik Holding AS, Frank Gullvik og Myrebuen AS, hver med en eierandel på 25 prosent.

Datterselskapet Harrengus AS gikk konkurs i begynnelsen av juni i år.