Ny lov skal gi mer effektiv grensekontroll

Kystverket har deltatt i et arbeid som skal gi mer effektiv grensekontroll, og som i går leverte et utkast til ny grenselov til justisministeren.

Et regjeringsoppnevnt utvalg leverte i går et utkast til ny grenselov til justisministeren. Kystverket har deltatt i arbeidet som skal gi mer effektiv grensekontroll, melder Kystverket.

Lovutkastet legger til rette for et tettere samarbeid mellom Politiet og andre etater som har oppgaver knyttet til trafikk og vareførsel over grensene og i grenseområdene. Seniorrådgiver Jorunn Clementsen fra Kystverket har sammen med andre representanter fra Forsvaret, Tollvesenet, Politiet og Justis- og politidepartementet arbeidet med utviklingen av det nye lovforslaget siden januar 2008.

AIS, LRIT og SafeSeaNet

Som ansvarlig sjøsikkerhetsmyndighet disponerer Kystverket flere tekniske systemer som kan bidra til en effektiv sjøgrenseovervåking, deriblant etatens kjede av AIS-basestasjoner langs kysten og havovervåkingssystemet LRIT. Begge systemer gir informasjon som er viktige bidrag til grenseovervåkingen til sjøs.

Også ved hjelp av det elektroniske meldings- og informasjonssystemet SafeSeaNet vil man kunne hente ut informasjon som kan være viktig i politiets arbeid. Grenselovutvalget anbefaler derfor også en styrking av samarbeidet mellom Politiet og Kystverket på dette området.

Schengen samarbeidet

Som medlem av Schengen samarbeidet må norske myndigheter tilfredsstille krav om kontroll med trafikken over områdets yttergrenser og om overvåking av grensene. De norske lovreglene om sivil kontroll har hittil vært fragmentert, og den gjeldende grenseloven fra 1950 inkluderer ikke regler om grenseovervåking.