Bellona anmelder kaptein etter nesten-forlis

Bellona har anmeldt kapteinen på M/S Yamaska for brudd på skipssikkerhetsloven etter at kun flaks hindret en miljøkatastrofe på Helgelandskysten.

Relatert sak

 

Med 200-300 tonn tungolje og 45 tonn diesel om bord slet M/S Yamaska seg onsdag 9. september fra fortøyningene og kom i drift mot land. Det ser ikke ut til at Yamaskas fremdriftsmaskineri var operativt under hendelsen. Til tross for den alvorlige faren for forurensning, varslet ikke kapteinen myndighetene.

Situasjonen ble avverget av at slepebåten Boa Hårek, som tilfeldigvis var i området, kom til unnsetning.

– Alvorlig utslippsrisiko

– Situasjonen utgjorde en stor risiko for grunnstøting og forurensning. Et oljeutslipp ville medført alvorlig forurensning av store kystområder nordover Helgelandskysten. Under de rådende værforhold, ville ikke eksisterende oljevernutstyr vært i stand til å håndtere olje på sjø, sier Sigrud Enge, rådgiver i Bellona og skipper på Bellona-skipet M/S Kallinika, i en pressemelding.

Bellona har anmeldt kapteinen for overtredelse av sin forpliktelse til å umiddelbart varsle om forurensning eller fare for forurensning og hindre dette.

Enge understreker at lovverket må brukes aktivt for å ha en preventiv virkning.

– Jeg kjenner ikke til at en eneste kaptein på et utenlandsk fartøy som er blitt dømt for dårlig sjømannskap eller brudd på skipsikkerhetsloven. Dette er i seg selv en indikasjon på at lovverket ikke blir brukt, sier han.

Kystverket vil ikke anmelde

Til tross for kapteinens manglende varsling av faren for en miljøkatastrofe, vil hverken Kystverket eller Politiet gå til anmeldelse av kapteinen, opplyser Bellona.

– Jeg er overrasket over at denne hendelsen ikke blir fulgt opp, og håper at denne anmeldelsen vil få fram detaljer som gjør at saken blir grundig etterforsket, sier Enge.