Aker Capital tildelt 4,5 millioner aksjer

Aker Seafoods ASA opplyser i dag om endelige tildelinger i fortrinnsrettemisjonen. Aker Capital fikk tildelt langt færre aksjer enn de tegnet seg for, fordi emisjonen ble overtegnet.

– Med henvisning til pågående fortrinnsrettsemisjon i Aker Seafoods ASA, vedtatt av generalforsamlingen 28. august 2009, er Aker Capital Fund tildelt aksjer etter overtegning i samsvar med prinsippene beskrevet i prospektet - i forhold til antall tegningsretter eiet, heter det i en børsmelding fra Aker Seafoods ASA i dag.

Les også: Aker Seafoods henter kapital 06.08.2009

Tildelt 854.595 aksjer

Aker Capital Fund AS tegnet seg for 23.343.233 nye aksjer, i henhold til tegningsretter mottatt. I tillegg til tegningsretter mottatt har Aker Capital Fund AS overtegnet seg for 4.512.919 aksjer og ble tildelt 854.595 aksjer i tildelingsprosessen. Etter denne transaksjonen har Aker Capital Fund AS 55.742.738 aksjer i Aker Seafoods ASA, som tilsvarer en eierandel på 65,85 prosent.

Aker Capital Fund AS er representert i styret i Aker Seafoods ASA ved styreleder Frank Reite. Frank Reite er også daglig leder i Aker Capital Fund AS.

Også en rekke primærinnsidere er tildelt færre aksjer enn det de tegnet seg for, opplyser Aker Seafoods ASA i en annen børsmelding i dag.

Les også: Aker Capital øker i Aker Seafoods 17.09.2009