– Industrien vil ikke være en offerpost

– Industrien kan ikke lenger være en offerpost når markedet svinger, sier NSL om det de mener er for høye minstepriser for fisk.

– Industrien kan ikke akseptere minstepriser som innebærer et stort tapspotensial, sier Jurgen Meinert, fagsjef i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

– Slik markedssituasjonen er i dag, og forventes å bli i 2010, var det umulig for NSL å undertegne på forslaget fra Norges Råfisklag. Industrien kan ikke lenger være en offerpost i tider hvor markedet svinger, sier Meinert.

– Vi må ha minstepriser som ligger under markedspris, og det må tas hensyn for bruk til alle anvendelser. Dette er absolutte krav for en sunn utvikling av hele hvitfisksektoren, sier Meinert.

Les også: Nordea frykter konkursras i Lofoten 23.09.2009

– Viktig også for fiskerne

– For NSL er det viktig at minstepriser og markedspriser ikke krysser hverandre. Vi kan akseptere en minstepris for fisk, men ikke en pris som ligger så høyt at industrien påføres store tap. Også fiskerne er en del av markedsøkonomien, og det ikke bare i oppgangstider.

– Planøkonomien hører hjemme på historiens kirkegård, vi bør heller rette blikket mot fremtiden, avslutter Meinert.

Les også: Råfisklaget fastsatte nye minstepriser22.09.2009