Ønsker styrke omsetningen av sjøltilvirket tørrfisk

Norge Råfisklag har gjort vedtak som skal styrke omsetningen av sjøltilvirket tørrfisk. Blant annet utvides rammen for føring, samt at satsene økes.

Rammen for føring utvides, satsene for føring økes, rentefri kredittid til kjøpere av sjøltilvirket tørrfisk utvides og det avsettes en ramme til markedsføring, opplyser Råfisklaget i en pressemelding.

Stimulering til omsetningen

Norges Råfisklag har gjort vedtak som skal styrke omsetningen av sjøltilvirket tørrfisk. Sjøltilvirket tørrfisk er fisk som er hengt og tørket ved fiskers eget anlegg, og som omsettes til ordinære fiskekjøpere.

Følgende fire tiltak iverksettes:

  1. Rammen for føring av sjøltilvirket tørrfisk utvides til kr 500.000.
  2. Satsene for føring av slik vare fra fiskers til kjøpers anlegg økes til kr 1,50 per kilo.
  3. Rentefri kredittid til kjøpere av sjøltilvirket tørrfisk utvides til 60 dager.
  4. Det avsettes en ramme til markedsføring på kr. 300.000.

Alle tiltakene er innrettet mot sjøltilvirket tørrfisk som omsettes til kjøpere i Norges Råfisklags distrikt til og med 31. oktober 2009.

En viktig intensjon med tiltakene er å stimulere til å få omsatt den ferdigproduserte tørrfisken som fiskerne har på lager, klar til levering, samtidig som vi ønsker å få samordnet beholdning og sorteringer med den øvrige tørrfisken som skal kanaliseres mot markedene, uttaler adm. direktør Trygve Myrvang.