Ti nye rekrutteringskvoter tildelt

Fiskeridirektoratet har nå fordelt 10 nye rekrutteringskvoter, som skal bidra til å gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg i næringa.

Fiskeri- og kystdepartementet offentliggjorde 10. juli 2009 en årlig tildeling av 10 nye deltakeradganger over en treårsperiode.

Hensikten med tildelingene er å gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg i næringa. Ordningen ble utlyst senere samme måned med søknadsfrist 1. september.

Det er Fiskeridirektoratet region Finnmark som har ansvaret for tildelingen av de nye deltakeradgangene som skal tre i kraft fra 1. januar 2010.

69 søkere

Totalt er det kommet inn 69 søknader fra hele kysten. De fleste (60) søker om adgang til å delta i torskefiskeriene, men det er også søknader om deltakelse i fisket etter makrell (8) og sild (1).

Søknadenes fordeling på de ulike fylkene følger av tabellen nedenfor. Blant søkerne er det 3 kvinner.

Fylke Antall søkere Antall tildelinger
Finnmark 9 2
Troms 2 0
Nordland 28 4
Nord-Trøndelag 2 0
Sør-Trøndelag 9 3
Møre og Romsdal 4 0
Sogn og Fjordane 1 0
Hordaland 8 1
Rogaland 3 0
Vest-Agder 1 0
Aust-Agder 1 0
Østfold 1 0

Prioriteringer

Tildelingene har vært foretatt med bakgrunn i ulike inngangs- og prioriteringskriterier hvorav flertallet av søkerne fylte inngangskriteriene. Prioriteringskriteriene har derfor vært avgjørende for utfallet av tildelingene.

I denne sammenheng har den enkelte søkers ansiennitet og aktivitet i fiske vært bestemmende for prioriteringen.

Det er kun deltakeradganger i torskefiskeriene som er tildelt.