– Glade for et spennende oppdrag

Nofima er glade for å ha fått et spennende oppdrag med å etablere et kompetansesenter for levendelagring av fisk i Tromsø, og ser frem mot bredere forskning.

Levendelagring betyr at fisken fanges levende og settes i merder. Dette har en rekke fordeler. Fisken kan fôres opp, og slaktes når det er behov for den. Da slipper man store sesongsvingninger i leveransen til kundene. Fisken blir også mer verdt.

Tidligere undersøkelser har vist at kystfiskerne i noen tilfeller økte verdien av sine torskekvoter med 35-40 prosent ved å levere fangsten levende.

I dag er det mindre enn én prosent av den årlige norske torskekvoten som tas levende inn.

Les også: Etablerer kompetansesenter for levandelagring 24.09.2009

Tett samarbeid

– Det er spennende for Nofima å få dette oppdraget fra myndighetene. Vi har i flere år hatt et tett samarbeid med næringsaktører for å utvikle konseptet rundt fanging og lagring av levende fisk, og er veldig glade for at vi nå får mulighet til å forske enda bredere, sier konsernsjef i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen.

Han peker på at selv om forskning på fangst- og fôrteknologi vil være det sentrale for det nye senteret, vil man også ha fokus på andre områder som marked og produktutvikling.

– Vårt mål for det nye senteret er at Nofimas brede kompetanse, langs hele verdikjeden fra fangst til marked, skal bidra til økt verdiskaping for næringen, sier han.