Nye utslippskrav for fiskeforedlingsbedrifter

Miljøverndepartementet har vedtatt en forskriftsregulering av seks industribransjer.

Endringen innebærer at enkelttillatelser erstattes med standardkrav i forurensningsforskriften.

– Reguleringen oppnår tre gode mål, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. For det første setter forskriften miljøkrav til en rekke virksomheter som ikke har tillatelse i dag.

Utslippsgrensene følger av forskriften

– For det andre er det et forenklingstiltak. I stedet for at hver bedrift skal søke om og få en utslippstillatelse for virksomheten, følger utslippsgrensene nå av forskriften, og det gir like og forutsigbare rammebetingelser på miljøsiden for små- og mellomstore industrivirksomheter, sier han.

– For det tredje ser jeg betydningen av at endringen frigjør ressurser hos miljøvernmyndighetene. Disse ressursene kan nå brukes til å føre tilsyn med at bedriftene overholder utslippsgrensene. Derfor er dette også en betydelig effektivisering i miljøvernmyndigheten, sier Solheim.

Erstatter mange separate tillatelser

Reguleringen har vært imøtesett av mange, både myndigheter og industrien. De nye bestemmelsene vil erstatte flere hundre konsesjoner gitt av forurensningsmyndighetene. For de største industrivirksomhetene skal regulering etter forurensningsloven fortsatt skje gjennom utslippstillatelse. Disse virksomhetene har utslipp av større omfang og miljørisiko og derfor større behov for individuelle utslippskrav.

Endringene omfatter disse bransjene:

  • Asfaltverk
  • Fiskeforedlingsbedrifter
  • Forbrenningsanlegg med rene brensler
  • Anlegg for kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling (galvano)
  • Mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner (inkludert skipsverft)
  • Produksjon av pukk, grus, sand og singel