Startskudd for utvikling av ny oljevernteknologi

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) har utfordret teknologimiljøer over hele verden til å komme med nye ideer innen oljevern.

Denne uken blir fire avtaler med tre ulike leverandører signert. – Inngåelsen av de første avtalene markerer en viktig milepæl i teknologisatsingen vår, sier Hans V. Jensen, leder for forskning og utvikling i NOFO.

I begynnelsen av året lanserte NOFO teknologiutviklingsprogrammet ”Oljevern 2010”. Flere enn 120 bedrifter fra inn- og utland meldte sin interesse, og i overkant av 170 prosjektidèer kom på bordet.

– Vi inngår nå fire avtaler med tre leverandører. Avtalene har en totalverdi på i overkant av fire millioner kroner, sier Jensen.

Høyere slepefart

Det knytter seg spesielt spenning til prosjektet Vikoma International Ltd har på tegnebrettet. Det britiske selskapet tar mål av seg til å utvikle en oljelense som kan slepes betydelig raskere enn dagens lenser.

– Selv om beredskapen på norsk sokkel i dag er god, jobber vi alltid for å bli bedre. Da står lenser som kan operere effektivt i høyere fart og sterkere strøm høyt oppe på ønskelisten, sier Jensen.

I tillegg til britene, er svenske ORC AB blant de tre første selskapene til å komme gjennom nåløyet i ”Oljevern 2010”. Det Gøteborgbaserte selskapet skal utvikle en ny og mer effektiv skipsbasert løsning for påføring av dispergeringsmiddel på et oljesøl til havs.

Fokus på strandsonen

NOFO har de siste årene hatt spesielt stort fokus på oljevernberedskap i kyst- og strandsonen. De to siste kontraktene i denne omgang er tildelt H. Henriksen Mekaniske Verksted AS i Tønsberg, som skal utvikle produkter til bruk i skjermede farvann og i strandsonen; både en stor arbeidsflåte og en bærbar oljeopptaker for oppsamling av oljesøl.

Betydelig pengestøtte

NOFO frister med meget attraktive avtaler i ”Oljevern 2010”. I tillegg til betydelig finansiell støtte, beholder leverandørene patenter og rettigheter, samtidig som NOFO har forpliktet seg til å kjøpe første eksemplar av et ferdig utviklet kommersielt tilgjengelig produkt.

I utgangspunktet regner NOFO med å bruke mellom 30 og 40 millioner kroner i utviklingsmidler i forbindelse med ”Oljevern 2010”. Utviklingsprogrammet er igangsatt på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel. Programmet blir gjennomført i samarbeid med Kystverket.