Forslag om likviditetslåneordning fremmet for Stortinget

Fredag 25. september 2009 ble det endelig fremmet forslag for Stortinget om en ny likviditetslåneordning for fiskerinæringen.

Relaterte saker

Ordningen foreslås med en låneramme på til sammen 250 mill. kroner gjennom Innovasjon Norge.

Sammen med øvrige iverksatte tiltak vil dette kunne bidra til å sikre en mest mulig normal gjennomføring av fisket i 2010, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, i en pressemelding.

Det er også fremmet forslag om å justere målgruppen til den eksisterende garantirammen for driftskreditt for fiskerinæringa på 97,5 mill. kroner slik at garantiene nå vil kunne gjelde generelt for all mottak av fisk, og uten begrensninger i forhold til oppbygging av lager.

Likviditetslån vil kunne innvilges med en løpetid på inntil tre år, og skal gis på normale vilkår. Likviditetslåneordningen skal ikke erstatte løpende driftskreditter, men skal bidra til å styrke selskapenes finansielle plattform.

– Selv om Stortinget må godkjenne både likviditetslåneordningen og justeringen av garantiordningen før endelig tilsagn kan gis av Innovasjon Norge, oppfordrer jeg sterkt den enkelte bedrift til å ta kontakt med Innovasjon Norge for å avklare mulighetene for å kunne få tilsagn om lån og garantier, avslutter fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.