– Rask gjenvekst av hummer i bevaringsområdene

Etter tre år med fredning bekreftet årets prøvefiske samme trend som tidligere år, det blir flere hummer og hummeren blir større i bevaringsområdene.

Det melder Havforskningsinstituttet.

– Tallene er intet mindre enn oppsiktsvekkende, en tredobling av antall hummer på tre år er bedre enn hva vi hadde våget å tro, sier Jan Atle Knutsen, forsker ved Havforskningsinstituttet, Flødevigen.

Bevaringsområdene langs Skagerrakkysten ble etablert i 2006. Mens fangstene var stabile under prøvefisket i årene før vernet ble iverksatt, har fangstene steget hvert år etter 2006.

I kontrollområdene, der fiske etter hummer er tillatt, har fangstene holdt seg relativt stabile. All hummer som blir fanget under prøvefisket blir målt og merket før de slippes ut igjen.

– Vi har også målt en betydelig økning av gjennomsnittsstørrelsen på hummeren i bevaringsområdene sammenlignet med de områdene som er åpne for fiske, forteller Jan Atle Knutsen videre.

Interessen fra kystkommuner for å etablere egne bevaringsområder for hummer er nå stor. Havforskningsinstituttet har allerede mottatt en rekke henvendelser fra interesserte kommuner, grupper og enkeltpersoner.

– Disse resultatene viser at bevaringsområder kan være et viktig forvaltningsverktøy for å ta vare på de unike kystressursene i Norge, sier Jan Atle Knutsen.

Bevaringsområdene er Kvernskjær (Hvaler), Bolærne (Nøtterøy), Risør (Risør havn) og Flødevigen (Arendal).