Saker og vedtak fra årsmøtet i NAFO

Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) arrangerte sitt årsmøte i Bergen 21. – 25. september 2009.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Fiskeridirektoratet, og rettet seg spesielt inn mot forvaltning av ulike bestander, samt fortsatt beskyttelse av sårbare økosystemer, melder Fiskeridirektoratet.

Over 175 delegater fra 12 medlemsland deltok på årsmøtet i Bergen. Her er en oversikt over noen av sakene som årsmøtet behandlet.

Torsken er tilbake på Flemish Cap

NAFO har åpnet for direktefiske etter to bestander som i mer enn 10 år har vært omfattet av totalt fiskeforbud; torsk på Flemish Cap og uer i område 3 LN. Kvoter for disse er basert på fordelingen etablert før forbudet ble vedtatt. NAFOs medlemsland vil fortsatt forplikte seg til å redusere bifangst for å bidra til gjenoppbygging av torsk og andre arter i NAFO-området.

NAFO stenger områder

For videre beskyttelse av sårbare marine områder i internasjonalt farvann i Nordvest-Atlanterhavet har NAFO vedtatt å stenge områder ved Flemish Cap og utenfor Grand Banks (The nose of the Grand Banks). Dette bekrefter NAFOs forpliktelse til å beskytte sårbare områder og sårbare bestander i sitt område. Tolv områder med korallrev og fire områder med svamper er nå stengt for bunnfiske. NAFO vil meddele FNs Generalforsamling om at dette betyr at fiske i NAFO ikke har uheldig påvirking på sårbare marine økosystemer.

NAFO kartlegger sine «fotspor»

For å svare opp oppfordring fra FN har NAFO nå kartlagt områder der det har forekommet bunnfiske. Disse ”fotsporene” gir mulighet til å skille mellom eksisterende og nye fiskeområder, og ha strengere reguleringer i de nye områdene. Medlemslandene vil fortsette vurderingen av hvilke kjent eller mulig påvirkning deres bunnfiske har på sårbare marine økosystemer.

NAFO øker sin fartøy-overvåking

NAFO fortsetter moderniseringen av fiskerikontrollen. Ytterligere informasjon vil nå bli sendt automatisk via satellittsporingssystemene. Dette vil i betraktelig grad forbedre sporbarheten av fiskefartøyene.

NAFO enige om evaluering

Medlemslandene i NAFO er enige om å holde et arbeidsgruppemøte neste år for å utvikle rammer, evalueringskriterier og sammensetning av et panel for å gjennomgå organisasjonen.

Ny sekretær i NAFO

Vladimir Shibanov fra Russland er utnevnt til ny sekretær i NAFO. Shibanov tar til i stillingen i begynnelsen av 2010 ved NAFOs kontor i Dartmouth i Nova Scotia, Canada. Dr. Shibanov har mange års erfaring fra NAFO gjennom sitt engasjement i Vitenskapskomiteen og i Fiskerikommisjonen.