Fritt fiske etter makrell for kystfartøygruppen

Med umiddelbar virkning åpnes det for fritt fiske etter makrell for kystfartøy i gruppen som fisker med garn og snøre.

Relaterte saker

Det meldte Fiskeridirektøren tirsdag 29. september 2009.

Den garanterte kvoten står fast.