Åpnet portal for fangstsertifikater

Fellesportalen for utstedelse av norske fangstsertifikater er nå åpnet.

– Nå ser vi konturene av en felles portal for næringen, sier prosjektleder Øivind-Harald Bolstad.

Fra 1. januar 2010 er det gjort krav fra EU at all villfanget fisk og fiskeprodukter som stammer fra norske fangster skal ledsages av et fangstsertifikat.

Et fangstsertifikat er et råvaresertifikat basert på informasjon fra sluttseddelen.

Les også: Krav om fangstsertifikat fra 1. januar 2010

Portalen catchcertificate.noPortalen catchcertificate.no

Fiskesalgslagene kan utstede fangstsertifikater

Fra EU sin side er salgslagenes systemer for seddelføring og kontroll godkjent for bruk, slik at alle norske salgslag er godkjent som utstedere av norske fangstsertifikat.

– Derfor har alle fiskesalgslagene i Norge i felleskap nå utviklet en fangstsertifikatmotor og en felles portal, slik at næringen skal kunne finne all relevant og nødvendig informasjon på ett og samme sted. I dag har vi åpnet portalen www.catchcertificate.no sier prosjektleder Øivind-Harald Bolstad.

– Her finner eksportørene oversikt over prosjektet og mer detaljert informasjon om arbeidet som pågår. Fangstsertifikatets ”Hva, Hvor, Når og Hvordan” blir besvart gjennom den innledende presentasjonen som finnes øverst i portalen. Denne gir grunnleggende og detaljert informasjon, sier Bolstad.

Videre fremdrift

– Prosjektets videre framdrift er at vi skal sette fangstsertifikatmotoren i test fra 1. november, og at Norge skal ha systemer klar til å utstede fangstsertifikat fra 1. januar 2010, slik EU-direktivet sier.