Fiskets gang uke 39 i 2009

Norges Sildesalgslag melder om godt sildefiske i nord i starten av uken, og større sild i vest i helgen. Makrellfisket ble hemmet av lavtrykksaktivitet.

Makrell

Med lavtrykk som perler på en snor, så ble det kun fisket 16.100 tonn med makrell sist uke. Den minste flåten har vert hemmet stort sett hele uken, mens de største kystnotbåtene og ringnot har fisket i ”løyene”. Dagskvantaene har vert beskjedne, med lørdag (3.650 tonn) og søndag (5.000 tonn) som beste dager, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

Også denne uken så har fisket foregått i EU sonen, på rundt N 60˚ 30˙. Makrellen har holdt seg rimelig rolig i dette området med litt trekk på nordøst den ene dagen, og på sørvest den neste.

Størrelsen på fisken har variert fra 470 gram som høyeste snittvekt, til 375 gram som laveste. Gjennomsnittlig vekt lå på 415 gram. Sammenligner vi med samme uke i fjor, så hadde vi 426 g i snitt, altså marginal størrelsesforskjell, uttaler Garvik.

Prismessig ligger vi i området fra kr 5,09 som laveste pris, og kr 9,03 som best betalt i auksjonen. Gjennomsnittspris for hele uken er kr 7,54. Dersom vi også ser til samme uke i fjor på snittprisen, så oppnådde vi da kr 11,71, altså en prisreduksjon på 35,6 prosent.

Dorgeflåten har og stort sett lagt i havn og det er kun landet rundt 300 tonn i fra Egersund til Karmøy i helgen. Disse båtene har fortsatt over 3.000 tonn igjen av sin tilmålte kvote på 11.920 tonn.

– I kommende uke så håper vi på noe roligere vær slik at alle båter kan gå vest i Nordsjøen og delta i fisket, uttaler Garvik.

På ringnot deltar halve flåten på sild, mens resten er på makrellen. 8-10 båter har tatt sin kvote.

Nvg-sild

Høstens beste uke for norsk vårgytende sild, gav totalt 37.800 tonn. Og spesielt var deltagelsen og fisket godt i starten av uka med onsdag (13.500 tonn) som toppdøgn. Hovedkvantumet 30.200 tonn er fisket av ringnot, kyst har fisket 4.200 tonn og fra utenlandske fartøy så har vi fått innmeldt 3.400 tonn.

Av kyst sitt kvantum så er 1.000 tonn levert til mel og olje anvendelse. Mesteparten er fisket langs kysten direkte til oppmaling, men noe kvantum er fangster som er avvist til konsum grunnet mye åte.

Fisket ute på havet har i hovedsak foregått vest av Tromsøflaket, langs kanten fra N72˚ - N 72˚ 40˙. I helgen har de største ringnotbåtene satt kursen til Smutthavet der vi har hatt to fangster med større sild. Finnur Fridi med 397 gram sild fra området 50 nautiske mil fra både den islandske og færøyske økonomiske sone. Og Hardhaus med 344 gram fra N 67˚ 30 Ø 1˚ 00˙, ca 280 nautiske mil SW av Lofotodden.

Silda som er fisket i området vest av Tromsøflaket har variert i størrelse fra 244 – 325 gram. Prisene avspeiler også størrelsene og snittpris for disse fangstene er kr 2,64, der kr 3,27 er høyeste og kr 1,93 er laveste pris.

Vi forventer i kommende uke at kystflåten og mindre ringnot vil konsentrere sitt sildefiske i nord, mens de større båtene vil satse på den store silda i Smutthavet, opplyser salgsleder Garvik.

Nordsjøsild

Totalt innmeldt 590 tonn fra ringnot (300 tonn), trål (170 tonn) og 120 tonn fra kystfartøy. Hoveddelen omsatt til konsum til priser fra kr 2,67 - 4,00. En fangst ble omsatt for anvendelse til oppmaling, for vel kr 2,00.

Øyepål

Sist uke er det fisket 3.100 tonn med øyepål, fordelt på 10 fangster. Med unntak av et par fangster fra EU sonen så er hovedfiskeriet sørvest av Egersund.

Disse fangstene er priset i området kr 1.20 – kr 1.40, opplyser salgsleder Garvik i Norges Sildesalgslag.