Vellykket besøk fra kinesiske matmyndigheter

Mattilsynet hadde 21. til 24. september besøk av representanter fra kinesiske matmyndigheter. På agendaen stod sjømat og mattrygghet.

Besøket var et resultat av nærmere to års kontakt angående ulike mattrygghetsspørsmål.

– Vi er opptatt av de samme utfordringene og har felles hovedmål om at maten skal være trygg å spise, sier seksjonsleder Henning Osnes Teigene i en pressemelding.

Kina er verdens største eksportør av sjømat med eksport av nærmere 2,8 millioner tonn pr år. Samtidig importerer de nesten like mye som de eksporterer.

Besøkte flere virksomheter

Besøket hadde fokus på sjømat og mattrygghet. Den kinesiske delegasjonen var interessert i produksjonshygiene, medisinbruk, vaksinering og mikrobiologi innen norsk sjømatproduksjon. Derfor fikk kineserne omvisning på lakseoppdrettsanlegg, lakseslakteri/videreforedling og de besøkte et pelagisk mottak.

Det var også lagt inn besøk hos to av Mattilsynets forvaltningstøtteinstitusjoner, Veterinærinstituttet og NIFES i Bergen.

– Slike besøk er med på å bedre kontakten mellom kompetente myndigheter i import- og eksportlandene. I tillegg er de nyttig påminnelse om at norsk næring og offentlige myndigheter ikke bare skal jobbe for trygg mat til norske forbrukere, men også for konsumenter i andre land, avslutter Teigene.