Markedskompetansetilbud til sjømatnæringen

Innovasjon Norge og Norges Handelshøyskole (NHH) tilbyr en ettårig utdanning for ledere: "Markedskompetanse for norsk sjømatnæring 2010".

"Markedskompetanse for norsk sjømatnæring" er et kompetansetilbud under Marint verdiskapingsprogram. Målgruppen er norske sjømatbedrifter, gjennom hele verdikjeden, og gjerne samarbeidende bedrifter i markedsrettede nettverk, uttaler Sidsel Lauvås i Innovasjon Norge i en omtale av programmet på Fiskeri- og havbruksnæringens Foskningsfond (FHF) sin nettside.

Hvorfor sjømatbedrifter bør delta

Tilbudet innebærer:

  • Skreddersydd kompetanseprogram med fokus på strategi, markedsføring, merkevarebygging og allianser
  • Internasjonalt anerkjente fagpersoner fra NHH som forelesere og veiledere
  • Omfattende veiledning og oppgaveløsning i egen bedrift

Programmet er rettet mot nøkkelpersoner i sjømatbedrifter over hele verdikjeden, og fra hele Norge. Vi ønsker en god balanse mellom kvinner og menn. Tilbudet er finansiert av Innovasjon Norge/Fiskeri- og kystdepartementet over marint verdiskapingsprogram.

Programmet er rettet mot nøkkelpersoner i sjømatbedrifter over hele verdikjeden, og fra hele Norge. Vi ønsker en god balanse mellom kvinner og menn. Tilbudet er finansiert av Innovasjon Norge/Fiskeri- og kystdepartementet over marint verdiskapingsprogram.

Søknadsfristen er 16. november.

– Har bidratt til kunnskapsheving i næringen

Econ Pöyry AS og Nofima Marked har nylig evaluert kompetanseprogrammet, og fremhever at "programmet har bidratt til en kunnskapsheving i næringen". Evalueringen viser til utelukkende positive tilbakemeldinger, god faglig relevans og nettverkseffekt.

– Kompetanseprogrammet har vært et godt tilrettelagt og gjennomført studie, ifølge Anita Olsen, Marketing manager i Nordlaks Produkter. - Ikke minst er det positivt at programmet er spesielt tilpasset sjømatsektoren, og deltagere har vært en spennende miks av representanter fra ulike deler av norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Bjørn Olvik, leder for salg og logistikk i Nova Sea, er av tilsvarende oppfatning:

– Kurset er tilpasset sjømatnæringen, og passer meget bra til ledere og selgere av norsk sjømat. Kurset gir både analyseverktøy for å finne ut hva som egentlig er en bedrifts sterke sider, samt metodikk som hjelper en bedrift videre i forhold til profilering av egen bedrift og merkevare. I tillegg til det faglige utbyttet knyttes det nye nettverk mellom mennesker på tvers av næringen. Nettverk som gir grobunn for utvikling av nye produkter gjennom samarbeid mellom bedriftene.