Markedskompetansetilbud til sjømatnæringen

Innovasjon Norge og Norges Handelshøyskole (NHH) tilbyr en ettårig utdanning for ledere: "Markedskompetanse for norsk sjømatnæring 2010".

"Markedskompetanse for norsk sjømatnæring" er et kompetansetilbud under Marint verdiskapingsprogram. Målgruppen er norske sjømatbedrifter, gjennom hele verdikjeden, og gjerne samarbeidende bedrifter i markedsrettede nettverk, uttaler Sidsel Lauvås i Innovasjon Norge i en omtale av programmet på Fiskeri- og havbruksnæringens Foskningsfond (FHF) sin nettside.

Hvorfor sjømatbedrifter bør delta

Tilbudet innebærer:

  • Skreddersydd kompetanseprogram med fokus på strategi, markedsføring, merkevarebygging og allianser
  • Internasjonalt anerkjente fagpersoner fra NHH som forelesere og veiledere
  • Omfattende veiledning og oppgaveløsning i egen bedrift

Programmet er rettet mot nøkkelpersoner i sjømatbedrifter over hele verdikjeden, og fra hele Norge. Vi ønsker en god balanse mellom kvinner og menn. Tilbudet er finansiert av Innovasjon Norge/Fiskeri- og kystdepartementet over marint verdiskapingsprogram.

Programmet er rettet mot nøkkelpersoner i sjømatbedrifter over hele verdikjeden, og fra hele Norge. Vi ønsker en god balanse mellom kvinner og menn. Tilbudet er finansiert av Innovasjon Norge/Fiskeri- og kystdepartementet over marint verdiskapingsprogram.

Søknadsfristen er 16. november.

- Har bidratt til kunnskapsheving i næringen

Econ Pöyry AS og Nofima Marked har nylig evaluert kompetanseprogrammet, og fremhever at "programmet har bidratt til en kunnskapsheving i næringen". Evalueringen viser til utelukkende positive tilbakemeldinger, god faglig relevans og nettverkseffekt.

- Kompetanseprogrammet har vært et godt tilrettelagt og gjennomført studie, ifølge Anita Olsen, Marketing manager i Nordlaks Produkter. - Ikke minst er det positivt at programmet er spesielt tilpasset sjømatsektoren, og deltagere har vært en spennende miks av representanter fra ulike deler av norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Bjørn Olvik, leder for salg og logistikk i Nova Sea, er av tilsvarende oppfatning:

- Kurset er tilpasset sjømatnæringen, og passer meget bra til ledere og selgere av norsk sjømat. Kurset gir både analyseverktøy for å finne ut hva som egentlig er en bedrifts sterke sider, samt metodikk som hjelper en bedrift videre i forhold til profilering av egen bedrift og merkevare. I tillegg til det faglige utbyttet knyttes det nye nettverk mellom mennesker på tvers av næringen. Nettverk som gir grobunn for utvikling av nye produkter gjennom samarbeid mellom bedriftene. 


Mer informasjon
(eksterne lenker)

Nærmere beskrivelse av kompetanseprogrammet (pdf)
Kompetanseprogrammets nettsider
Søknadsskjema - Påmelding Nasjonalt kompetanseprogram for sjømatnæringen