Navigasjonssystemet Galileo tar form i nord

Nå bygges Svalbard-stasjonen for Europas nye navigasjonssystem. Det er Norge som sørger for gode signaler langt nord og sør.

Det nye europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo har fått en av sine første sensorstasjoner på Svalbard, en stasjon som opereres av det norske selskapet KSAT. Samtidig bygges den ut med en uplink-antenne, melder Norsk Romsenter.

Gjennom utbyggingen på Svalbard, kombinert med sensorstasjonen ved Troll-basen i Antarktisk, har Galileo en bedre dekning i nord- og sørområdene enn hvis Norge ikke hadde deltatt i Galileoprosjektet, mener romsenteret.

Fra pol til pol

– Når vi fikk gjenomslag med Svalbard og Troll, fikk vi kontroll på de nordligste og sørligste stasjonene. Dette er viktig fordi det ikke finnes noen alternativer til så god geometrisk spredning av bakkereferansestasjonene i systemet, sier Steinar Thomsen, seksjonssjef for satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.

Galileo blir et nytt satellittnavigasjonssystem som etter hvert kan brukes sømløst med amerikanske GPS. Det vil sørge for bedre dekning og nøyaktighet i nordområdene, der det i dag er vanskelig å få pålitelig posisjonering med GPS. Dette er viktig blant annet for skips- og luftfart, og for en hel rekke andre anvendelser.

Siden Galileo er utviklet som et sivilt system, er målet at det skal være en offentlig tjeneste som skal være mer pålitelig enn GPS. Ikke minst er de politiske fordelene store. Satellittnavigasjon er samfunnskritisk infrastruktur og med et eget system blir ikke Europa avhengige av andre lands systemer.

Kollektivt løft

Galileo er nå et EU-prosjekt og det er ingen selvfølge at Norge skulle bli så dypt involvert som vi er. Stasjonene på Svalbard og Troll er meget viktige for at systemet skal fungere som tiltenkt og gjøre navigasjon i Sørishavet og nordområdene bedre for alle.

– Med disse stasjonene gjør Norge et kollektivt løft for å bedre infrastrukturen i Europa. Det er veldig bra at vi får til dette til tross for at vi er utenfor EU, sier Thomsen.

I sin ferdige form vil Galileo bestå av 30 satellitter og et stort antall bakkestasjoner over hele verden. Målet er at en stor del av satellittene skal være oppe innen 2013.

Det nye navigasjonssystemet er EUs første program for en felles infrastruktur.

Galileo vil gi bedre satellittsignaler i områder hvor det i dag er dårlig dekning. Det gjelder særlig i nordområdene, noe som vil ha stor betydning for Norge i forbindelse med blant annet fiskeri, sjøtransport, ressursforvaltning og suverenitetshevdelse.

Galileo vil også bidra til sikrere tilgang i byområder og andre områder med terrengskjerming.

Galileos totalbudsjett er på 3,4 milliarder euro eller rundt 27 milliarder norske kroner, opplyser Norsk Romsenter.