Regler for fritidsfiske etter hummer

Den 1. oktober markerer starten på hummerfisketiden. Her kan du lese reglene som gjelder for fritidsfiskere i 2009.

Grunnen til at det er innført strenge regler for fiske etter hummer, er at bestanden langs norskekysten er sterkt redusert. Dette er en situasjon vi må gjøre noe med, så ikke dagens generasjon blir den siste som får gleden av hummerfest med selvfisket hummer.

– Derfor har vi satt en del strenge regler, som gir hummeren mulighet til å formere seg og vokse. Dersom alle følger dette regelverket slipper vi forhåpentligvis å havne i en situasjon der hummeren må totalfredes, uttaler Morten Ellingsen i Fiskeridirektoratet.

Fangstperiode for hummer

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke kan du fange hummer i perioden fra 1. oktober til og med 30. november. For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober til og med 31. desember.

Hummer skal kun fanges med hummerteine

Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner. For at en hummerteine skal være lovlig må det være minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Åpningenes diameter skal være minst 60 millimeter. Hummer tatt med annen redskap skal settes tilbake i sjøen.

Maks ti hummerteiner per person og per fartøy

Fritidsfiskere har en begrensning på 10 hummerteiner per person og per fartøy. Med «per person og per fartøy» mener vi at det både gjelder for enkeltfiskere og for enkelt fartøy.

Det innebærer at dersom flere fritidsfiskere deler på å bruke et fartøy, gjelder redskapsbegrensingene for båten. Dette gjelder også dersom man ikke bruker båten samtidig, eller man går til land mellom de ulike halingene.

Merking av redskap

Alle teiner skal merkes tydelig med eierens navn og adresse. Merket skal være på minst én av blåsene eller bøyene. Dersom det ikke er mulig skal selve teinen merkes.

Rognhummer er alltid fredet

Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Minstemål: Hummer måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp. Foto: FiskeridirektoratetMinstemål: Hummer måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp. Foto: FiskeridirektoratetHusk minstemålet

Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm. Hummer måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp.

Helligdagsfredning

Det er forbudt å sette eller trekke teiner på søndager fra svenskegrensen til og med Vest-Agder i perioden 1. oktober til 31 desember.

Nattefredning

Det er ikke lov å sette eller trekke teiner for å fange hummer på kysten fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.

Oppbevaring av hummer

I fredningstiden er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen. På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke kan du likevel oppbevare hummer i sjøen fram til 31. desember.

Rusefiske versus hummerfiske

I perioden mellom 1. oktober og 31. desember er det også tillatt å fiske etter fisk med ruser. Antall ruser og hummerteiner skal totalt aldri overstige ti.

Husk at ruser ikke kan brukes til å fange hummer. Hummer skal kun fanges med hummerteine. Dersom du skulle være så uheldig å få en hummer i rusen din, skal hummeren løsnes forsiktig fra redskapen, og settes tilbake igjen i sjøen. Dette gjelder også i hummerfisketiden.

Les også: Regler for fritidsfiske med ruser 21.09.2009

Krabbefiske versus hummerfiske

Du kan fiske krabbe hele året. Men her gjelder en generell redskapsbegrensing på inntil 20 teiner. Det må du ta hensyn til hvis du fisker krabbe og hummer samtidig.

20 teiner minus summen av antall hummerteiner og ruser du bruker = antall krabbeteiner du kan sette. Antallet lovlige krabbeteiner du kan sette i hummerfisketiden skal alltid være mellom 10 og 20.

Eksempel

Dersom du fisker med fire hummerteiner og tre ruser kan du fiske med 13 krabbeteiner. Da blir regnestykket slik:

20 – (4 + 3)= 13

– Det er ditt ansvar å følge med

Husk at det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på regelverket. Du er ikke fritatt for straffeansvar selv om du ikke er klar over at du begår et lovbrudd.

Fiskeridirektoratet sine nettsider for fritidsfiske, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på gjeldende regelverk for fritidsfiske. Fiskeridirektoratet oppfordrer derfor fritidsfiskere til å besøke disse sidene ofte.