Rekordstort sildekvantum

På Norges Sildesalgslag sin morgenauksjon torsdag, ble det omsatt hele 12.605 tonn NVG-sild (norsk vårgytende sild).

– Vi har solgt hver eneste fisk, sier fungerende salgsleder Odd Fredrik Andersen i Norges Sildesalgslag til lagets nettside.

Med et så stort kvantum av fisk, ser vi at prisen ikke er så høy som mange hadde forventet. Det er mye stor sild som nå omsettes, og prisnivået ligger på rundt 2,80 pr. kg. selv om vi på auksjonen torsdag morgen har sett priser på over 3 kr. pr. kg.

– Vi ser at snittstørrelsen på fisken er stor. På morgenauksjonen har vi sett sild på størrelse rundt 380 gram.

Så stor sild gjør at etterspørselen blant kjøperne er god. Det viser at stor sild har vært mangelvare så lagt denne høsten sier Andersen.

Rekord

Et kvantum på 12.605 tonn er rekordkvantum omsatt på en auksjon denne høsten.

– Vi er godt fornøyd med at alt er solgt, og at det er kapasitet til å ta unna all silda, sier Andersen.

Fiskeriet er todelt, og foregår i Smutthavet og nord av Andenes. Til tross for rekordkvantum på 12.605 tonn er dette fordelt mellom et tjuetalls fartøyer.

– På auksjonen torsdag morgen var det til sammen 22 fartøy. Det sier noe om størrelsen på fangstene om bord, mener Andersen.

For makrellflåten sin del er det liten aktivitet på grunn av dårlig vær.