Knallharde krav fra Skjervøy kommune

Formannskapet i Skjervøy kommune, stiller knallharde betingelser for å godta at Nergård-konsernet fritas for forpliktelsene til å drive industrivirksomhet i kommunen.

Som tidligere omtalt, har fiskerikonsernet Nergård AS tapt 65 millioner kroner på to fiskeindustribedrifter som de eier gjennom Skaretfisk AS i Skjervøy kommune. Konsernet har derfor bestemt seg for å legge ned fiskebrukene.

Politikerne i Skjervøy formannskap har torsdag enstemmig godtatt at Nergård-konsernet fritas fra forpliktelsene til å drive industri på i kommunen, melder NRK.

Les også: Nergård vil flytte trålkonsesjon ut av Skjervøy 25.09.2009

Krever leveringsplikt

Men samtidig krever de at fisken fra trålkonsesjonene fortsatt skal landes i kommunen.

– Formannskapet er helt klar på at det skal skrives en eksklusiv leveringsavtale som inneholder 100 prosent av råstoffet, og at det skal leveres i Skjervøy for ettertida. Det sier ordfører Roy Waage til NRK.

Det er allerede klart at fiskeindustribedriften Aksel Hansen AS på Senja, som allerede driver et anlegg i Årviksand, er interessert i å overta de to anleggene som Nergård nå forlater, opplyser NRK.

– Når det gjelder kravene, så syns jeg at de er ganske steinharde, spesielt kravet om full leveringsplikt, det sier Magnar Pedersen, som er administrerende direktør i fiskerikonsernet Nergård, men understreker at de vil forhandle videre med sikte på å komme frem til en god løsning for hele samfunnet.

Alle partiene, uten om Høyre, stemte for å rette tøffe krav mot Nergård-konsernet, opplyser nettstedet iTromso.no.

Vil "konfiskere" anleggene samt ha kontanter

Utover å kreve at all trålfisk skal leveres til Skjervøy, så krever formannskapet i Skjervøy kommune at Negård gir lokalene bort gratis, samt at selskapet i tillegg skal betale flere millioner for at de forlater kommunen.

Ifølge nettstedet iTromso.no satte formannskapet krav som følger:

  • Nergård A/S og Ytre Rolløya A/S forplikter seg gjennom avtale med Skjervøy kommune og gjennom vilkårstillelse i konsesjonsdokumentet å levere all torske- og hysefangstene fra tråleren ”Kågtind” til anlegg i Skjervøy kommune – det vil si 6/6 og ikke bare 1/6 som i dag. Avtalen og vilkårene skal videreføres til ny eier eller nytt fartøy ved eventuelt eierskifte eller utskiftning.
  • Industrianlegget i Skjervøy havn med alt av fast eiendom, tilbehør og utstyr, rettigheter etc. skal vederlagsfritt overdras til selskap utpekt av kommunen.
  • Partene skal sammen søke å etablere ny aktivitet ved fiskeindustrianlegget i Lauksundskaret. Det må særlig legges vekt på fiskerinæringens interesser i området. Løsningen betinger en godkjennelse fra Skjervøy kommune.
  • Det forutsettes videre at Nergård A/S bidrar med en økonomisk kompensasjon som kan aksepteres av Skjervøy kommune.
  • En eventuell avtale skal sluttbehandles av kommunestyret i Skjervøy.

Realistisk?

Nettstedet iTromso.no har også spurt ordføreren om hvor realistiske disse kravene er.

– Det får Nergård svare på, men vi er klar over at det er knallharde krav, men fiskeindustrien på Skjervøy kan ellers bli vingeklippet, og det ønsker vi ikke. Det er tøffe krav, men berettigede krav, sier ordfører Roy Waage (Kystpartiet) fra Skjervøy.

– Ikke selg konsesjonene

Politikere og folk i fiskerinæringen har tidligere advart Skjervøy kommune mot å gi slipp på trålkonsesjonene.

Nergård tilbyr Skjervøy kommune et ukjent beløp for å få i gang ny drift, men for dette vil Nergård ha noe tilbake. Mange tror det kan være konsesjonene på tråleren «Kågtind», meldte NRK tidligere i dag, før dagens møte i formannskapet.

Mona Jørgensen som er kommunepolitiker for Høyre, uttalte at de må slåss for at konsesjonsvilkårene ikke endres.

– Det mener jeg fordi det er knapphet på fisk, og det er hovedutfordringene for kystbefolkningen. Det er råstoffet som gir ringvirkninger som arbeidsplasser, sier Jørgensen til NRK.

I fjor kjøpte eierne av tråleren «Riston» seg fri for leveringsplikten i Hasvik kommune. Pengene gikk inn i et investeringsselskap, som kommunen bare eier 40 prosent av. Aker-konsernet eier resten, opplyser NRK.

Geir Iversen er kommunepolitiker fra Senterpartiet i Hasvik og kan fortelle at de ikke har fått noe igjen for denne såkalte «Riston-modellen».

– Vi har i alle fall ikke fått flere båter og få har sett noe til næringsfondet, sier Iversen.

Han advarte kommunene mot å gå inn på en lignende ordning som dem, refererte NRK.

Også folk i næringa som NRK har snakket med advarer kommunen mot å gi slipp på konsesjonene.