Bevilger penger til utrydding av kongekrabbe

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag besluttet å sette av 5 millioner kroner til utryddingsfiske av kongekrabbe.

Fisket vil organiseres gjennom innleie av fartøy, som skal drive et målrettet fiske etter kongekrabbe vest for 26°øst, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

– Dette tiltaket skal bidra til å begrense spredningen av kongekrabbe vestover, og er i tråd med stortingsmeldingen om forvaltningen av kongekrabbe, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Midlene som er satt av til dette tiltaket vil brukes til å leie inn fartøy som primært skal fiske etter krabbe med liten kommersiell verdi, og som dermed ikke blir prioritert av fartøyene som deltar i den ordinære frie fangsten.

Fiskeridirektoratet vil stå for den praktiske administreringen av ordningen.

Les også: Fortviler over nye krabberegler 24.06.2009