Sylvia Brustad skal bestyre fiskeri- og kystdepartementet

Sylvia Brustad skal midlertidig bestyre to departementer, og blir fra i dag statsråd og sjef både for Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kysdepartementet.

Kongen har i statsråd i dag gitt statsrådene Dag Terje Andersen og Helga Pedersen avskjed i nåde fra embetene som sjef for henholdsvis Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Bakgrunnen er at de to skal tiltre verv i det nyvalgte Stortinget.

Fra samme tidspunkt vil statsråd Bjarne Håkon Hanssen også bestyre Arbeids- og inkluderingsdepartementet, mens statsråd Sylvia Brustad også vil bestyre Fiskeri- og kystdepartementet, opplyser Statsministerens kontor i en pressemelding.

Sylvia Brustad (Ap) er statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet (nærings- og handelsminister) og fra 2. oktober 2009 også sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister), frem til at ny fiskeri- og kystminister er utnevt.