Økte torskekvoter nord for 62° nord

Fiskeridirektøren har fra og med i dag besluttet å øke torskekvotene for kystfartøy og trålere nord for 62º nord.

Relaterte artikler

For kystfartøy i lukket gruppe økes kvotene med 40 prosent. Torsketrålerne gis en økning slik at fartøy med kvotefaktor 1 får en kvote på 816 tonn torsk, melder Fiskeridirektøren.

Kvoteøkningen gis som maksimalkvote, og fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel dersom gruppekvotene blir beregnet oppfisket.

Ved en eventuell stopp i fisket, vil det fremdeles kunne fiskes innenfor garantert kvantum.