Norge protesterer mot utestenging fra EU-sonen

EU stengte torsdag kveld makrellfisket i EU-farvann for norske fartøy. Over 30 fartøy måtte på meget kort varsel avbryte fisket.

– Generelt har vi de siste årene hatt et godt og nært samarbeid med EU i fiskerispørsmål, og EUs beslutning kom derfor uventet. Utestengningen er et klart brudd på den bilaterale avtalen mellom Norge og EU, og jeg er overrasket og skuffet over EUs opptreden i denne saken, sier statssekretær Vidar Ulriksen.

Les også: – En meget alvorlig situasjon 03.10.2009

Les også: Makrellfiskere kastet ut av EU-sonen 02.10.2009

Norsk protest

Norges ambassadør til EU, Oda H. Sletnes, hadde fredag ettermiddag et møte med blant andre generaldirektør Fokion Fotiadis i EU-kommisjonen, og overbrakte en formell norsk protest. Dialogen med EU-kommisjonen vil fortsette i neste uke.

– Fiskeriavtalene er et resultat av forhandlinger hvor begge parter må gi og ta. Det er derfor ikke akseptabelt at EU treffer tiltak i strid med avtalen som ensidig svekker Norges nytte av denne fiskeriavtalen. Vi vurderer derfor ytterligere norske reaksjoner overfor EU, sier Vidar Ulriksen.