– En meget alvorlig situasjon

Fiskebåtredernes Forbund reagerer sterkt på at EU begår avtalebrudd for makrellfisket.

– Det står igjen en norsk kvote på 70.000-80.000 tonn til en eksportverdi på noe over én milliard kroner, sier administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund, Audun Maråk til NTB/ Jarlsberg Avis.

– Et klart brudd

Maråk mener at utestengelsen er et klart brudd på avtalen mellom Norge, EU og Færøyene.

– Det er en meget alvorlig situasjon som er oppstått ved det avtalebruddet som EU gjør. Jeg har tillit til at EU som en seriøs avtalepart sørger for at norske fiskere kan ta sin del av kvoten i EU-sonen, sier Maråk til NTB.

Maråk understreker at det er nødvendig med fleksibilitet i makrellfisket fordi makrellen flytter seg.

– For første gang på mange tiår har norske fiskere hatt behov for å gå inn i EU-sonen for å fiske. Tidligere er det fiskere fra EU som har nytt godt av fleksibiliteten i avtalen ved å kunne fiske i norsk sone, understreker han.

– Helt uakseptabelt

– Fiskerinæringen er overrasket over at de kastes ut, sier Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag til NRK.

Han slår fast at norsk markellfiske i EU-sonen nå for første gang blir satt på prøve.

– Vi har nesten i alle tidligere år tatt våre kvoter i norske farvann. Det er et nytt mønster at så pass stor fangstaktivitet skjer i EU-sonen. Dermed er nok EU litt på hogget i denne saken. Det er vel det som ligger bak, sier Jørgensen til NRK.

Les også: Norge protesterer mot utestenging fra EU-sonen 03.10.2009

Les også: Makrellfiskere kastet ut av EU-sonen 02.10.2009